sdf

Overige (bericht test)

Overige

islamic-wallpaper-4

Advies (bericht test)

Advies

islam-moon-mosques-27716-1680x1050

Columns (bericht test)

Columns

islam-moon-mosques-27716-1680x1050

Zijn wij broeders van de Profeet (vrede zij met hem)?

Assalaamo ‘alaykoem geliefde broeder en zuster,

Ik voel me verdrietig, droevig, beledigd en onrecht aangedaan door de afbeeldingen die worden gemaakt en getoond van zogenaamd onze geliefde Profeet Mohammed. Ik wil mijn gevoelens met jullie delen om de emoties die ik voel te verzachten en zorgzaamheid te vinden bij mijn medemoslims.

Het is vandaag donderdag 15 januari 2015 en ik ben op mijn werk. Zoals bijna iedere dag lees ik voor ik aan mijn werk begin de krant. Zoals de laatste dagen het geval is wordt er heel veel geschreven over de gebeurtenissen in Parijs. Tot mijn grote verbazing zie ik een afbeelding van een man in een witte gewaad en ik hoop uit het diepste van mij hart dat ze hiermee niet onze geliefde Profeet Mohammed hebben willen portretteren. Maar helaas mijn vermoedens bleken waar te zijn. Terneergeslagen probeer ik het artikel uit te lezen maar stop bij de zin “de distributeur heeft “flinke excuses” gekregen van de drukkerij in Parijs omdat de beloofde aantal exemplaren van Charlie Hebdo niet geleverd zijn.

Van alles gaat er door mijn hoofd… en kom dan tot de conclusie dat zo een niet geleverde exemplaar van Charlie Hebdo aan de distributeur meer recht heeft op excuses dan 1,8 miljard moslims die als rolmodel de geliefde Profeet Mohammed hebben. De Profeet die door 1,8 miljard moslims in elk aspect van het leven wordt gebruikt als leidraad, en geliefder is dan hun bloedeigen moeder!

Waar zijn jullie, O diegene die de moslims vertegenwoordigen in de media, als wij als moslims afstand moeten nemen van de daden van een individu? Dienen jullie niet via dezelfde media kanalen op te komen voor onze Profeet en meer dan 1 miljoen moslims in Nederland als er 3 miljoen kwetsende en beledigende exemplaren worden gedrukt en uitgegeven om de eer van onze geliefde Profeet Mohammed en de Islam aan te tasten?

Ik schiet bijna in tranen als ik dan denk aan de woorden van de Profeet waarin hij zegt: “Ik verlang mijn broeders te ontmoeten.” Waarna de metgezellen vroegen “Zijn wij dan niet jouw broeders O Boodschapper van Allah?” Waarna de Profeet zei: “Jullie zijn mijn metgezellen. Mijn broeders zijn diegene die in mij geloofden zonder mij te hebben gezien.”

Met deze woorden van de Profeet wil ik dit schrijven afsluiten en Allah vragen om ons tot de broeders van de Profeet te laten behoren en om uit de gelederen van diegene die de Profeet trachten te beledigen, mannen en vrouwen te laten voortkomen die de Islam zullen omarmen en de eer van de Profeet zullen verdedigen.

Wassalaamo ‘alaykoem warahmatoellah,

 

Jullie broeder in de Islam

Cursus Islam

Filmpjes die oproepen tot geweld

Als we de boodschap van de Islam moeten samenvatten in één woord, dan zeggen wij ‘genade’. Alle regels en voorschriften van de Islam vertegenwoordigen ‘genade’. Het grootste bewijs hiervoor is de aandacht die bestaat binnen de Islam voor het leven in veiligheid. De Islam verbiedt ten stelligste het schofferen of beledigen van iemand, laat staan het doden van iemand.

Het aantasten van iemands leven, bezit en eer hoort niet bij het gedrag van een moslim. Ongeacht of het nu een moslim of niet-moslim betreft. Een echte moslim waagt zich niet aan welke vorm van onrecht dan ook. Hij maakt zich niet schuldig aan bedrog, diefstal, leugens en misleiding. Laat staan dat hij het in zijn hoofd haalt om iemand te vermoorden. Maar ondanks dit alles, zijn er toch moslims die erin zijn geslaagd om de Islam als een geloof van plunderpraktijken, moordpartijen en bloederige aanslagen af te schilderen. Het wangedrag van deze moslims heeft niets met de Islam te maken en mag niet andere moslims worden aangerekend. En zoals iedereen getergd wordt door de afschuwelijkheden van de laatste tijd, worden ook moslims hierdoor getergd. En ook wij spreken onze afschuw uit over alles wat niet deugt.

Zo spreken wij ook onze afschuw uit over de filmpjes die de laatste tijd op het net circuleren waarin onwetende moslims hun geloofsgenoten aansporen om aanslagen in het westen te plegen en de kelen van westerlingen door te snijden. Dit soort berichten getuigen van de diepgewortelde onwetendheid waaronder sommige moslims gebukt gaan. Daarom het advies aan alle moslims die in Nederland of elders wonen om geen aandacht te geven aan deze gevaarlijke oproepen en haatzaaiende filmpjes.

Het is niet toegestaan voor een moslim die tussen de niet-moslims woont om hun maar iets van schade toe te brengen. Zoals jij veilig bent voor hen, dienen ook zij veilig te zijn voor jou. En wat betreft de misdaden die sommige moslims plegen om zogenaamd Allah en Zijn Profeet (vrede zij met hem) te wreken; zij moeten begrijpen dat ze hiermee juist het tegenovergestelde bereiken. Ze verdrijven met hun gedrag de mensen van het Geloof van Allah en overhandigen de vijanden van de Islam munitie om de Islam nog meer onder vuur te nemen.

hd-islamic-wallpapers-1024x768

Seminar sira

Sierrah an-Nabbawieyah

Hoe was de wereldsituatie voor de komst van de Profeet Mohammad s.a.s? En hoe is de situatie naderhand veranderd? En herhaalt de geschiedenis zich? Er is een gelijkenis tussen de situatie waarin de mensen nu leven en de situatie vòòr de komst van de islam? As je de situatie vòòr de komst van de islam vergelijkt met de situatie van nu zijn er veel overeenkomsten waar te nemen. Zoals wijdverspreide onrecht tussen landen en volkeren, onzedelijkheid zo erg dat mensen getroffen worden door verschrikkelijk dodelijke ziekten en rampen, alcohol die vrijelijk wordt gedronken en geschonken zonder schaamte en schuldgevoel en ga zo maar verder. De meest eervolle schepsel bij Allah, onze geliefde Profeet Mohammad s.a.s heeft daar met de hulp van Allah verandering in gebracht. Leer in deze cursus hoe hij dat deed.

 

 Leerdoelen

Alles wat overgeleverd is van het leven van de profeet r. Zijn uiterlijke kenmerken en zijn karakter, zo ook zijn veldslagen en zijn missies.

  • Het kennen van de levensloop Profeet Mohammad s.a.s
  • Het kennen van zijn verheven karaktereigenschappen
  • Door het kennen van de Profeet Mohammad zul je meer van hem houden
  • Je zal in staat zijn hem beter te volgen
  • Hierdoor zul je in staat zijn de liefde van Allah te ontvangen

 

Methode

Een tweedaagse intensieve bijeenkomst waarin stof van 3 tot 6 maanden wordt bestudeerd met de docent waarbij veel interactie is tussen de studenten en de docent

Het effect  van de lessen op gedrag

Allah zegt tegen ons dat als we van Allah houden om dan de Profeet te volgen, want dan zal Allah ook van ons houden. Je leert zijn gedrag over te nemen om gelukkig te worden in beide werelden

Studiemateriaal.

Er is een selectie gemaakt vanuit verschillende bronnen.

Duur en kosten van de cursus 

Tweedaagse seminar

Plaats en datum wordt nog bekend gemaakt

 

Test artikel

Test artikel

Credit history: faithie /Shutterstock

Credit history: faithie /Shutterstock

In right awayAnd;#39;s crowded employment situation, you need a rAnd;eacute;amount;eacute; to guide you stand above the group.

This is also true for first time graduate students who sadly are going into the work force initially.greatest printers for human geography dissertation ideas printing card-stock & other material For organisations to present you with a second take a look, your rAnd;eacute;sumAnd;eacute; needs to review your abilities, be focused with the certain work you would like turn out to be problem-no cost, said Wes Lybrand, helper director inside the University or college of Alabama at Birmingham Vocation and Qualified Progression Assistance . Read more

A tips for writing a tutorial paper

A tips for writing a tutorial paper My hubby and i stay listening to faculty professors that as well i am sure most of the don’t set up all right. Techniques here’s a fabulous primer written and published for young students the way to construct an educational documents, despite a degree of solutions effectively intended for most people creating articles just anything.dollar-essay.com The writer should be Steven Horwitz, the new professor within overall costs E. Lawrence Collage operating in Canton, Oregon. He or she is the writer towards three software, Microfoundations coupled with Macroeconomics: Their Austrian Understanding additionally Monetary Advancement, 100 percent free Banks, yet Fiscal Set.

Made by Steven Horwitz While it might superior to share about Iv,Five hundred content on the way to pen a lot better cardstock, the reality is that developing articles going to school (as well as like lettering may possibly does for the rest of your daily) isn’t same in principle as you’re required provide in secondary school. Read more