krant

Het oordeel en uitspraak van het werken in een postbedrijf in een niet-moslim land waarbij obscene tijdschriften aan klanten bezorgd worden.

Vraag: “Ik woon in Denemarken in Europa en ben werkzaam in een postbedrijf voor een periode van ongeveer een jaar. Ik ben gaan twijfelen of mijn werk wel toegestaan of verboden is? Want wij ontvangen verderfelijke bladen en tijdschriften om deze te distribueren en wij krijgen ook een vergoeding van de bedrijven die deze bladen drukken. Ik ben erg verdrietig omdat ik dit niet eerder wist, en ik probeer –en alle dank en lof is voor Allah– om altijd de juiste weg te zoeken en te vinden. Is het geld dat ik verdiend heb bij dit bedrijf haraam? En als dit geld verboden is, wat moet ik dan doen met het geld dat ik verdiend heb en wat kan ik doen in de komende drie maanden waarin ik genoodzaakt ben het contract af te maken dat ik met het bedrijf afgesloten heb. Moge Allah jullie rijkelijk belonen.”

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Het is niet toegestaan om te werken in de koop of verkoop van deze verderfelijke bladen en magazines, en ook niet het meewerken tot het tot stand brengen van dergelijke bladen, met een vergoeding of zonder vergoeding vanwege wat deze tijdschriften bevatten van verboden zaken zoals schaamteloze onzedelijke foto’s en afbeeldingen, en artikelen die in strijd met de religie van Allah en die zelfs ook atheïstisch en godslasterend kunnen zijn, en meehelpen aan het verspreiden van ongeloof en in het bijzonder in landen van niet-moslims waarbij de inwoners niet de religie van islaam aanhangen, noch rekening houden met de Heiligdommem van Allah, noch de Grootheid van Allah vrezen.

Sheikh ‘Abdulaziz ibn Baaz –moge Allah hem genadig zijn- zei: “De kranten en tijdschriften die zulke publicaties van verderfelijkheid en obsceniteit verspreiden, of de predikers beledigen, of de Da’wah proberen te dwarsbomen, of atheïstische artikelen publiceren, of iets dergelijks dienen verplicht afgesneden te worden door deze niet te kopen of te verkopen etc. Het is aan een land wanneer het een islamitische land betreft verplicht dit soort tijdschriften tegen te gaan en te voorkomen, omdat deze de maatschappij beïnvloeden en schadelijk zijn voor de moslims. Het is verplicht voor een moslim deze tijdschriften niet te kopen, en ook niet te bevorderen, en mensen te vermanden deze tijdschriften te verlaten en niet te kopen. Anderzijds is het de verantwoordelijken die in staat zijn deze tijdschriften tegen te houden verplicht om deze tegen te houden of in plaats van deze verderfelijke tijdschriften, tijdschriften te introduceren die het goede en deugdzaamheid bevorderen om zo het kwaad een halt toe te roepen en het goede aan te moedigen.” Einde citaat uit “Madjmoo’al-Fataawa”: 8/176.

Ten tweede:

Het is u verplicht om berouw te tonen voor het werk dat u hebt uitgevoerd voor de periode dat u daar gewerkt hebt. Tevens is het niet toegestaan om de looptijd van het contract af te maken nadat u weet dat dit werk niet toegestaan is. Het is derhalve niet toegestaan verder te gaan in uw werk nadat u het verbod duidelijk is geworden. Wat betreft de periode heb u heeft doorgebracht in uw werk voordat u het oordeel wist over het werken in een postbedrijf die zulke tijdschriften en bladen distribueert: wij hopen op een vergeving van de zijde van de Almachtige. Allah zegt: “En wie nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt: voor hem is wat hij al heeft, zijn zaak is aan Allah, maar wie het herhaalt: zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 275).

Sheikh Ibn ‘Oethaymeen –moge Allah hem genadig zijn– zei over de nuttigheden van dit vers:

“Waaronder (een van de lessen van dit vers): datgene wat iemand heeft genomen van rente voordat hij wist dat dit verboden is, is toegestaan ​​mits hij berouw toont en eindigt met rentenieren.”

Zie Tefseer al-Qor’aan: 5//298.

Sheikh Abdulaziz ibn Baaz –moge Allah hem genadig zijn – werd gevraagd over een persoon die werkt in een met rente werkende bank: deze persoon heeft met het geld dat hij verdiend heeft zijn huwelijk betaald en leeft van de salaris dat hij ontvangt van de bank.

Hij zei –moge Allah het genadig zijn– het volgende:

Het is niet toegestaan ​​om te werken in een dergelijke bank, omdat werken in een dergelijke bank het steunen van de verspreiding van de zonde en overtreding is. Allah zegt: “En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is streng in de bestraffing.” (Soerat al-Maa’iedah (5) aayah 2).

Imaam Moslim heeft in zijn authentieke verzameling van Djaabir het volgende vermeld: “De boodschapper van Allah heeft degene vervloekt die rente (Ribaa) consumeert en het anderen laat consumeren, hij die het noteert en er getuige van is.” En hij zei: “Ze zijn allen gelijk (in zonde).” Sahieh Moslim (4093).

De salarissen die u heeft verkregen zijn toegestaan als u eerder het oordeel over het werken in een dergelijk bedrijf niet wist en niet bewust was van het verbod van deze zaak, uitgaande van de uitspraak van Allah : “Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. En wie nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt: voor hem is wat hij al heeft, zijn zaak is aan Allah, maar wie het herhaalt: zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 275).

Maar als je wist dat het werken in een dergelijk postbedrijf die immoraliteit verspreid verboden is, dan dien je wat je hebt verdient van de salarissen weg te geven in charitatieve projecten, en de troost van de armen, in combinatie met oprecht berouw tot Allah. Wie oprecht berouw toont tot Allah en tot inkeer heeft en spijt heeft van zijn daad zal door Allah vergeven worden en zijn zonden wegwissen. Allah zegt: “O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan waar de rivieren onder door stromen.” (Soerat at-Tahreem (66) aayah 8). Allah zegt ook: “En keert jullie allen berouwvol ten Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.” (Soerat an-Noer (24) aayah 31).

“Fataawa al-Islaamiyah” (2/874).

Ten derde:

Over Het contract tussen jou en hen in de rest van deze periode dien je jouw best te doen om jezelf hiervan te ontdoen op enigerlei wijze waartoe je in staat bent. Als het voor jou mogelijk het contract te ontbinden, dien je jouw ontslag in te dienen, maar wanneer dit niet toegelaten wordt probeer dan verlof te krijgen, of een geldige excuus van een omstandigheid van nood of zoiets, al betekent dit materiaal verlies, of een boete. Dit is beter dan door te blijven werken nadat je weet dat dit verboden is.

En weet dat Allah het voor degene die Hem vreest makkelijk maakt, en hem van alle benardheid een uitweg geeft. ( Uitgaande van de uitspraak van Allah : “En wie Allah vreest die zal Hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht, en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende. Voorwaar, Allah voert Zijn zaak uit. Waarlijk, Allah heeft voor alle zaken een maatgeving bepaald.” (Soerat at-Talaaq (65) aayah 2-3).

En Allah weet het beste.

Zie ook het antwoord op vraagnummer: 89737.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen–.

tarbiycenter

Beroepsgerichte islamitische opleidingen

Word islamitische psycholoog of islamitische coach

Opleiding islamitische psychologie bezig met CRKBO erkenning

Leer en praktiseer maak van je identiteit, geloof en passie je erkend werk. Je kan eventueel aan de slag bij tarbiyacenter  www.tarbiyacenter.nl of als zelfstandige, of een verrijking van je eigen werk.

 

Ervaringen

Ik had behoefte aan therapie waar de islamitische principes bewaakt werden, en ook dat ik praktische hulp kreeg en niet alleen maar gesprekken die nog meer vragen en twijfels in je opwekken. Bij tarbiycenter kwam ik uiteindelijk terecht. Ik ben daarin gecoacht. Ik heb daar mijn probleem in kaart weten te brengen, zo hebben wij die aangepakt door doelen te stellen. Sindsdien ben ik de waarde gaan begrijpen van onze mooie deen en dat uiteindelijk alle pijlen wijzen naar Allah. Ik vraag tenslotte Allah om het tarbiyacenter te zegenen en de therapeut/begeleiders te belonen in dunya en in het hiernamaals tot aan onze eindbestemming in jannah al Firdaus Ameen!

Edgar Amsterdam

Cursus Islam

“Ik ben bekeerd tot de islaam en ik probeer elke dag te bidden en de Qor-aan te lezen.

Bekeerd tot de islam en voelt zich onlangs bezorgd over de toekomst.


Ik ben bekeerd tot de islaam en ik probeer elke dag te bidden en de Qor-aan te lezen. Maar ik wordt bevangen door zorgen en ben altijd bezorgd over de toekomst, een angstgevoel dat mij niet loslaat en dat iets mij gaat overkomen of iets wat ik haat. Hier heb ik vooral s’ nachts last van. Gelieve mij te adviseren wat te doen en hoe hiermee om te gaan?”

Alle lof is voor Allah.


Aller
eerst:

Wij feliciteren jou met deze geweldige gunst waarmee je door Allah begunstigd bent. Het is de gunst van het toetreden tot de islaam, het genieten van het gebed en het lezen van de Qor-aan.

Ten tweede:

Je dient ijverig te zijn om het verplichte gebed uit te voeren op daarvoor religieus vastgelegde tijden, en dit zijn vijf gebeden per dag en nacht. Het gebed is de verbinding tussen een persoon en zijn Heer, het gebed is de grootste plicht van de islaam na de getuigenis. Het is het licht van een dienaar in zijn leven, zijn graf en in het Hiernamaals.

Om ijverig te zijn in de aanbevolen gebeden na de verplichte gebeden heeft Allah in een H’adieth al-Qoedsie gezegd: “Er is geen betere vorm van het zoeken van toenadering tot Mij dan door het nakomen van de verplichtingen die ik Mijn dienaren heb opgelegd, en Mijn dienaar zoekt steeds toenadering tot Mij door de vrijwillige aanbiddingen tot Ik van hem houd.” (Overgeleverd door al-Boekhaari: 6502).

Ten derde:

Wat je voelt van angst en onzekerheid over de toekomst, kan sommige mensen treffen in het begin van het praktiseren van het geloof. En misschien is de reden hiervan dat het de Shaytaan woedend maakt wanneer een dienaar een overstap maakt naar de leiding die hem door Allah geschonken is, en de bewandeling van de weg van de barmhartigheid. De Shaytaan doet zijn uiterste best om je hiervan af te leiden. Net zoals hij influistert over het Wezen van Allah wat niet bij Hem past om zo de dienaar zorg en verdriet te bezorgen. Dit is met het lof van Allah niet schadelijk voor de gelovige. Vandaar dat de profeet zei toen er geklaagd werd van wat sommige metgezellen ondervonden van de influisteringen: “Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Alle lof is voor Allah die de Shaytaan niet verder laat gaan (bij de gelovige) dan de influisteringen.” Overgeleverd door Ah’mad (2097) en Aboe Daawood (4448) en Sah’ieh gekwalificeerd door Sheikh al-Baani in Sah’ieh Aboe Daawood. En de oorsprong van de overlevering is te vinden in Sahiehayn (Sah’ieh al-Boekhaari en Sah’ieh Moeslim).

Je dient veelvuldig te Qor-aan te lezen en Allah te gedenken. Want de mens kan zich niet beter beschermen tegen de Shaytaan dan het gedenken van Allah, zoals de profeet zei. En vooral met de gedenkingen op bepaalde tijden, zoals de Dhikr van de ochtend en de avond, bij het slapen gaan en het wakker worden, bij het verlaten van het huis en bij het binnengaan. Dit in combinatie met het reinigen van het huis tegen zaken die de toegang belemmeren dat engelen het huis binnengaan zoals een hond of een beeld.

U moet er weten dat de toekomst in de Handen van Allah is, wat Allah heeft voorbeschikt zal geschieden. Jouw angst of jouw zorg zal de toekomst niet veranderen of vervangen. Houd jezelf bezig met zaken die jou ten goede komen, en heb goede gedachten over Allah, want Allah zegt in een H’adieth al-Qoedsie (Hadiet die niet tot de profeet maar tot Allah teruggeleid wordt).

Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben, Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, Als hij Mij in een gemeenschap noemt noem ik hem in een gemeenschap die beter is…” (Overgeleverd door imaam al-Boekhaari: 7066 en Moeslim: 2675)


Denkt over Allah dat Hij jou zal eren en barmhartig zal wezen, jou zal geven wat je wenst en jou geluk zal geven in deze wereld en het Hiernamaals, want hij houdt van de rechtvaardige dienaren, en Zijn vrome dienaren. En u, met dank aan Allah, bent onlangs tot de islaam toegetreden, met weinig zonden. Wees verheugd met een aangename leven zoals Allah zegt: Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.” (Soerat an-Nahl (16) aayah 97).

We vragen Allah om u te helpen en je angst en zorgen weg te nemen.


En Allah weet het beste.


Bron: islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem behouden- Vraagnummer:
46623.

Robbery of real information and illegal personal pc

Robbery of real information and illegal personal pc

Intro The threat to information equipment when it comes to pc offense in virtually any organisation that poses stability vulnerabilities are derived from possibly inside or outer energies. There is not any content equipment which might be said to be free of charge from security threats.dissertation help uk This is certainly majorly why anyone having the motive of accessing advice on a particular enterprise will benefit from any ostensible loopholes. Read more

Micro-wave Place Experiment: Radish Seed Germination

Micro-wave Place Experiment: Radish Seed Germination The sprouting of plant seeds is called germination . A germinating seed boasts a infant vegetation, termed an embryo . on its surface. This extremely small residing thing obtains its nutrition on the cotyledon . the fleshy piece of seed. The cotyledon might or might not maintain two parts.

www.dollar-essay.com/ Given that the vegetation embryo develops, the downwards escalating section turns into the foundation solution . while the upwards improving aspect will become the shoot program . The cotyledon sustains the child grow until such time as it bursts with the top of the soil and will start with all the direct sun light to form specific nourishment. Germination is surely an complex course of action, as well as points, like not having enough moisture or sound chemical products, can reduce the chances of it. Read more

Schreibburo.De – Nizza Effektive Aufsatz Verlag Dienstleistungen

Schreibburo.De – Nizza Effektive Aufsatz Verlag Dienstleistungen

Mein Name ist Jonas, ich bin der Student des vierten Studienjahres der Beuth Hochschule fьr Technik Berlin. am Schluss des zweiten Semesters bedarf ich eine Semesterarbeit in der Literaturwissenschaft. Read more

Work-at-Home Shams Every single single single Freelance Article Should know If youtube

Work-at-Home Shams Every single single single Freelance Article Should know If youtube a contract owner, yourself achievable glance at the worry to always possess kitchen area position prearranged, in particular when you’re typically getting started in your favorite posting career. Still, the desire to always attain employment will make you a prospective prey to achieve con artists.http://dollar-essay.com/ Right here 5 not uncommon work-at-home ripoffs you need to know associated. This flatterer A smooth babbling specific achieves to you together with endorsement to use in your blog page, all your keep on, or the obviously is the wave postings. He or she insinuate that they use a author pointing to some type and wish definitely say a manuscript, organization a suitable Digg road, or something different when boasts getting exposed, fork over, coupled with stature. Read more

THE Market MIRACLE

THE Market MIRACLE

The Truly Amazing Melancholy which go to the entire entire world reach Germany especially tough. It brought about hyperinflation which ruined its economy and lead to escalate of Hitler. By the end of the Moment Society Conflict, a lot of Germany has been demolished.buy an essay top reasons for college dropout Flame bombs lowered in Hiroshima and Nagasaki caused the deterioration of Dresden. For this reason, their business capacity stagnated and their money came to be pointless. Having said that, despite having these misfortunes, Germany already has one of the biggest economies on the earth. This essay covers West Germany’s modification from an economically backward state straight into a cut-throat a particular.

Through the first of all post battle years, Germany received uncommonly very low outputs. Read more

Aufsaetze-Schreiben.De – Traditionell Effizient Aufsatz Handwerk Dienstleistungen

Aufsaetze-Schreiben.De – Traditionell Effizient Aufsatz Handwerk Dienstleistungen

Mein Vorname ist Jonas, ich bin der Hochschüler des vierten Studienjahres der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Am Ende des zweiten Semesters brauchte ich eine Arbeit in der Literaturwissenschaft. Read more

fire_masked_djinn_by_blackskull18-d3049dc

Behoort Iblies tot de Djinn of de engelen?

Vraag: Is Iblies een engel of Djinn? Als hij een engel is hoe kan het dan zijn dat hij Allah ongehoorzaam is en engelen zijn hun Heer niet ongehoorzaam?! En als hij een Djinnie is dan hebben zij toch de keuze Allah gehoorzaam te zijn of niet?! Ik zou graag antwoord hierop willen.

Antwoord:

Alle Lof is voor Allah.

Ieblies- moge Allah hem vervloeken- behoort tot de Djinn, en was nooit eerder een engel geweest, want hoe kan hij Allah ongehoorzaam zijn geweest terwijl wij weten dat engelen hun Heer nooit ongehoorzaam zijn?! De engelen zijn edele schepsels die Allah nooit ongehoorzaam zijn en datgene uitvoeren wat Allah hen opdraagt.

Hierover zijn er duidelijke teksten in de Qor-aan gekomen waaruit blijkt dat Ieblies behoort tot de soort Djinn en niet tot de soort engelen, deze teksten zijn o.a.:

  1. De uitspraak van Allah I: “En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden: “Knielt jullie eerbiedig voor Aadam neer,” toen knielden zij, behalve Iblies, hij behoorde tot de Dijinn’s en hij schond het gebod van zijn Heer. Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen, terwijl zij voor jullie vijanden zijn? Slecht is de ruil voor onrechtvaardigen!” (Soerat al-Kahf (18) aayah 50).

 

  1. Allah verduidelijkt dat de Djinn geschapen is uit vuur. Allah I zegt: “En Wij hebben daarvoor de Djinn’s geschapen uit een gloeiend vuur”. (Soerat al-Hidjr (15) aayah 27) ((Daarvoor slaat terug op de schepping van onze voorvader Aadam u. Tussen de schepping van Ieblies en Aadam is een tijdsperiode van tien eeuwen zoals dat overgeleverd is door de edele metgezellen ‘Abdoellah ibn ‘Oemar en ‘Abdoellah ibn ‘Abbaas. Maar Allah weet het beste. A.A.)

Ook zegt Allah I: “En Hij heeft de Djinn’s geschapen van een rookloze vlam van vuur.” (Soerat ar-Rahmaan (55) aayah 15). In een authentieke overlevering via ‘Aiesha gdat ze zei: “De boodschapper van Allah r zei: “De engelen zijn geschapen uit licht, de Djaan (Iblies) is geschapen uit rookloze vuur, een Aadam is geschapen uit hetgeen voor jullie (in de Qor-aan) beschreven is.” (Overgeleverd door Moeslim in zijn Sah’ieh (2996) en Ah’mad (24668) en ibn H’ibbaan (6155)).

 

Een scheppingseigenschap van de engelen is dat zij geschapen zijn uit licht en de Djinn geschapen zijn uit (rookloze) vuur. Er zijn vele verzen gekomen waaruit blijkt dat Ieblies- moge Allah hem vervloeken- uit (rookloze) vuur is geschapen. Ieblies heeft zelf met zijn eigen tong dit gezegd en bevestigt toen hij weigerde de neerknieling te doen voor Aadam toen Allah I dat beval en hem vroeg waarom hij weigerden Iebleis zei: “Hij (Allah) vroeg: “Wat belemmerde jou je neer te knielen, toen Ik het jou beval?” Hij zei: “Ik ben beter dan hem (Adam); U hebt mij uit vuur geschapen terwijl U hem uit aarde hebt geschapen.” (Soerat al-A’raaf (7) aayah 12). Deze bewijzen maken dus duidelijk dat Ieblies behoorde tot de soort Djinn.

 

  1. Allah heeft Zijn engelen in Zijn Edele Boek beschreven. Allah I zegt: “O jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt, en die uitvoeren wat hun is bevolen.” (Soerat at-Tahreem (66) aayah 6). Allah I zegt verder: “Zij (de Engelen) zijn slechts geëerde dienaren! Zij nemen het woord niet voor Hem en zij handelen op Zijn bevel.” (Soerat al-Anbiyaa’(21) aayah 26-27). In een ander vers zegt Allah I: “En voor Allah werpt alles van de levende wezens in de hemelen en alles op de aarde zich neer, en (ook) de Engelen, en zij zijn niet hoogmoedig. Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij beveelt.” (Soera tan-Nahl (16) aayah 49-50). Het is uitgesloten dat de engelen hun Heer ongehoorzaam zijn, omdat zij gevrijwaard zijn van het zondigen en het maken van fouten en met de nature schepping geschapen Allah altijd en overal te gehoorzamen.
  2. Aangezien Ieblies niet behoort tot de engelen betekent dit dat hij niet van nature is geschapen Allah gehoorzaam te zijn zoals de engelen, en heeft hij een keuze zoals wij, mensen, Allah gehoorzaam of ongehoorzaam te zijn. Allah I: “Voorwaar, Wij wezen hem de Weg: wordt hij dankbaar of wordt hij ondankbaar?” (Soerat al-Insaab (67) aayah 3). Ook zijn er onder de Djinn moslims en ongelovigen net zoals onder de mensen. Er is een vers gekomen in Soerat al-Djinn die dit bevestigd: “En voorwaar, onder ons zijn er die zich aan Allah hebben overgegeven en onder ons zijn er die afwijken (van het rechte Pad). Wie zich heeft overgegeven: zij zijn degenen die de rechte Leiding gekozen hebben.” (Soerat al-Djinn (72) aayah 14).

 

Ibn Kethier zei: “Hassan al-Basrie zei: “Ieblies is nooit en te nimmer een van de engelen geweest, hij (ieblies) is de oorsprong van de Djinn zoals Aadam de oorsprong is van mensen.” (Overgeleverd door at-Tabbarie: 3/89).

Sommige geleerden zeggen dat Ieblies behoorde tot de engelen en dat hij de pauw onder de engelen was en dat hij behoorde tot de meest gedreven engelen in het aanbidden van Allah en nog meer soortgelijke uitspraken. En de meeste van deze uitspraken zijn van genomen van en hebben hun afkomst van “Isra’ieliyaat” die overgenomen zijn van een christelijke en joodse dogma’s, en derhalve dus geen islamitische oorsprong heeft. Veel van deze uitspraken staan haaks tegen de Qor-aan.

Imaam ibn Kethier zei ter verduidelijking van dit: “Er zijn vele van zulk soort uitspraken gekomen (dat Ieblies behoort tot de engelen) en de meeste ervan zijn genomen van ‘Isra’ieliyaat’, en Allah weet het beste over de kwalificatie en echtheid ervan. Sommige van deze Isra’ieliyaat zijn duidelijke leugens omdat deze in tegenstrijd zijn met de duidelijke waarheid die genoemd is door de Qoraan (dat Ieblies niet een engel is). In de Qor-aan zijn er genoeg berichtgevingen waarbij berichtgevingen via Isra’eliyaat allemaal overbodig zijn. Deze Isra’ieliyaat zijn niet vrij van toevoegingen die onjuist zijn en er zijn vele berichtgevingen eraan toegevoegd er onder hen (joden en christenen) zijn er geen oprechte geleerden met scherpzinnigheid en een uitmuntende memoriserende geheugen die de fouten erin eruit halen en de teksten verifiëren en verduidelijken zoals de moslimnatie grote oprechte geleerden kent die de religie zuiveren op alles wat er aan toegevoegd en verdraaid is. Zij zuiveren de profetische overleveringen tegen corruptie en wijzigingen vanwege ideologische en politieke invloeden, om zo de Hadīth te beschermen tegen verzinsels.

Zij hebben de overleveringen vastgelegd hebben en de authenticiteit en om ze te classificeren om zodoende de verzonnen Hadiths te verwijderen. Zij verduidelijken wat authentiek (Sahieh is) wat Da’ief(zwak): dit zijn overleveringen die fouten in hun keten bevatten die niet rechtgezet kunnen worden) en overleveringen die verzonnen zijn. Verder hebben deze vrome geleerden degenen boven water gehaald die overleveringen verzinnen om zo de mensen de doen dwalen. Zo zijn de uitspraken van de meester onder de  mensen (Moh’ammed r) gezuiverd en bewaarde en verifieert dat er leugens aan toegevoegd worden. Moge Allah tevrden zijn met deze geleerden en de Paradijs Firdaus als hun eeuwige beloning laten zijn,

En Allah weet het beste.

Bron: Islam vraag & antwoord (www.islamqa.com) van Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjid- moge -Allah hem behouden. ‘Aqieda onder rubriek: “Iemaan” (geloof)- Djinn, magie en het boze oog. Vraagnummer: 8976.