5191.iszlam

Problemen tussen de vrouw en de familie van haar man

Oorzaken van de problemen tussen de vrouw en haar schoonfamilie familie, en de manieren hoe deze op te lossen.


Vraag: “
Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie inspanning die jullie verrichten ten behoeve van de islaam en moslims. Mijn vraag is: “hoe dien om te gaan met de bemoeienis van mijn schoonfamilie in mijn privéleven? Behoort het tot de slechte manieren wanneer ik verwikkeld ben in een heftige discussie met hen? Want zij behoren tot de soort type dat geen genade kent bij stilzwijgen. En alleen Allah weet dat ik vele van hun bemoeienissen en provocaties niet wist, maar het lijkt erop dat ze zich niet bekommeren om mijn gevoelens. Een van de zussen van mijn man praatte over polygamie, en mijn man zat naast mij. Ze zei: “En wat zou er moeten gebeuren als hij een tweede huwt?

Ze zei dit terwijl ik erbij zat en totaal geen rekening houdt met mijn gevoelens. En dit was aan het begin van mijn huwelijk tijdens een van de bezoeken van mijn schoonfamilie. En wanneer mijn man mij prijst voor iets wat ik deed zegt een van zijn zussen: “Dit een plicht voor haar!” En dit allemaal in mijn bijzijn. Bij Allah, ik heb met geen ene woord iets teruggezegd, want zijn opgevoed niet te reageren op hen die ons beledigen, ik en mijn zusters. Zelf het beleefd beantwoorden doe ik niet behalve in zeer zeldzame momenten. Ik begon mijzelf te verwijten. Ze begonnen zich met alles te bemoeien, zelfs over de voeding van mijn kind, en het verschonen van hem! En ik met de getuigenis van mijn man heb mijn kind niet verwaarloosd of tekort geschoten wat betreft zijn zorg. Nu beginnen zelfs hun kinderen met dezelfde verwijtende opmerkingen naar mij toe waardoor ik een afkeer heb naar hen toe te gaan.

En wanneer ik naar hen ga laat ik hen niet merken dat ik boos ben, of dat zij mij gekrenkt hebben en pijn hebben aangedaan. Ik oog normaal, maar van binnen ben ik vol en zeker toen mijn man tegen mij zei: “Als je iemand verteld over de omgang van mijn familie met jou, zou ik jou hierom vragen bij Allah.!

Mijn vragen: ik hem mijn zus en schoonzus verteld over hun omgang met mij, en ze zijn en Allah weet het verstandige vrouwen. Zij adviseren mij: “Beantwoord hen op een vriendelijke manier over zaken waar je niet over kunt zwijgen, en wat je kunt negeren moet je gewoon negeren.” Heb ik hiermee een zonde begaan? Is het mijn man zijn recht mij te waarschuwen te praten met anderen over dit onderwerp? En de mens heeft iemand nodig aan wie hij zijn problemen kan voorleggen.

Bij Allah, ik ben zo gefrustreerd tot het punt dat ik hen niet meer wil zien of horen, want ik zit vol haat zelfs naar mijn eigen man toe. Hoe dien ik om te gaan met mijn man en zijn familie naar de tevredenheid van Allah, zonder mijn recht te verspillen, en zonder de band met hen te breken? Want de oorzaak van de verwoesting van een groot aantal huizen is wanneer iemand zijn grenzen overschrijdt in de omgang met de andere partij en deze niet begrensd. Is het toegestaan ​​voor mij om huisvesting te weigeren naast zijn gezin om problemen te voorkomen? Moge Allah jullie belonen met het Paradijs.”

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.


Allereerst:


Er zijn veel problemen ​​tussen de vrouw en haar schoonfamilie, en om elk probleem op te lossen dient er gekeken te worden naar de oorzaken van elk specifiek probleem: ·1. Het probleem kan te wijten zijn aan de aard van de familie van de man. Van sommige mensen is het kwaad een gewoonte geworden, ze verachten iets wat groot is, en vergroten iets verachtelijks. Het probleem bij deze mensen is niet alleen tussen hen en de vrouw van hun zoon, maar met alle mensen. Het oplossen van dit probleem vergt zware inspanningen door o.a. hen te leren wat goed en fout is, en hen te leren over geloof en gehoorzaamheid tot Allah. En in dit geval moet de man die de aard van zijn familie kent, niet beïnvloed raken door de woorden van zijn familie naar zijn vrouw toe, en zich in te spannen om zijn familie op het goede pad te brengen door hen uit te nodigen tot het goede en op te komen voor zijn vrouw wanneer haar onrecht wordt aangedaan van de zijde van zijn familie.

2. De oorzaak van de problemen kan bij beide partijen liggen: jaloezie bij de schoonfamilie, en dat is wanneer zij zien dat hun zoon/broer gehecht is aan zijn vrouw en van haar houdt. Het oplossen van dit probleem is dat deze man extra aandacht schenkt en bijzondere zorg schenkt aan zijn familie, en vele geschenken aan hen geeft, en het niet laten blijken van zijn gehechtheid aan zijn vrouw in hun aanwezigheid. Dus de man dient extra alert te zijn met deze zaak en veel smeekbeden verrichten om de jaloezie uit hun harten te verwijderen.

3. Een ander oorzaak van deze problemen: wat de schoonfamilie ziet bij de vrouw van nalatigheid met hun zoon/broer of met haar kinderen, of in haar huis, of wat zij ondervinden van een onprettige bejegening van haar jegens hen, en een gebrek aan respect naar haar schoonouders. En dit is zonder te overdrijven waar te nemen bij veel vrouwen. Tegelijkertijd heeft dit een positieve kant! Want wanneer de vrouw inziet dat zij tekortdoet wat deze zaak betreft, kan zij haar fout herstellen, en haar tekort aanvullen. Een vrouw, en overigens ook geen man, kan perfectheid claimen in daden en karakter. Dit is een van de gemakkelijkste op te lossen oorzaken betreffende deze problemen, omdat de oplossing eenvoudig en gemakkelijk voor de vrouw is; dit is verbetering van de eigen ego, en de verbetering van de band en relatie tussen haar en haar schoonfamilie door goed gedrag, en eenieder het recht te geven dat hem/haar toekomt. Mede hierdoor verbeterd zij de zaken die bedorven zijn en wint het hart van haar man.

Ten tweede: ·

We zijn van mening dat de vrouw haar man dient gehoorzamen wanneer hij haar opdraagt aan niemand te vertellen wat er gaande is tussen haar en zijn familie, en in deze beslissing van de man zit een grote voordeel die boven het individueel belang en voordeel van haar staat. Want wanneer zulke zaken zich verspreiden geeft eenieder zijn mening, of bedenkt een list, of draagt bij met een onjuist advies om het probleem op te lossen. En hierdoor wordt het probleem alleen maar groter en is het moeilijk of onmogelijk het probleem alsnog op te lossen. Het klagen van de vrouw bij een wijze persoon is toegestaan, en behoort niet tot de verboden achterklap. Maar tegelijkertijd is het de man toegestaan haar hiervan te weerhouden wanneer hij ziet dat er meer voordeel zit in het niet berichten van anderen hierover. Wij denken dat je een fout hebt gemaakt door aan je zus en de vrouw van jouw broer te vertellen wat er gebeurd is tussen jou en jouw schoonfamilie en niet naar je man hebt geluisterd. En om dit goed te maken dien je berouw te tonen en vergiffenis te vragen en niet verder met hen over deze zaak te praten, tevens adviseren wij jou om verder ook met niemand anders over deze zaak te praten. Verder is het niet noodzakelijk dit aan je man te vertellen dat je met je familie over deze zaak hebt gesproken, omdat hierin geen enkele voordeel zit. Dit kan zelfs leiden tot negatieve gevolgen, zoals zijn afkeer voor jou en wat je gedaan hebt, en het voorkomen dat je met je zus of je schoonzus praat. En dit is allemaal mogelijk wanneer je hem hierover bericht, en de Shaytaan is gebrand om bij zulke gebeurtenissen het probleem nog groter te maken dan deze al is, en nog meer vijandigheid en haat te zaaien.

Ten derde: ·

Het is nodig dat je in de omgang met je schoonfamilie wijsheid gebruikt, en jij met de wil van Allah bent daartoe in staat. En dit is ons duidelijk geworden door je volgende uitspraken in jouw vraag: “want wij zijn opgevoed niet te reageren op hen die ons beledigen, ik en mijn zusters. Zelf het beleefd beantwoorden doe ik niet behalve in zeer zeldzame momentenEn jouw uitspraak:en wanneer ik naar hen ga laat ik hen niet merken dat ik boos ben, of dat zij mij gekrenkt hebben en pijn hebben aangedaan. Ik oog normaal, maar van binnen ben in vol.”

En dit kan niet gedaan worden behalve door degene die volledige controle heeft over zichzelf, en dit is een karakter van verstandige mensen.
Wat u moet doen is het volgende:

1. Negeer wat je hoort van je schoonfamilie waarvan je weet dat het pure provocatie en verzinsel is.
2. Je dient je eigen situatie en dat van jouw huis en kinderen goed te maken en hier aandacht aan te geven, en wat je van hen hoort dat ook waar is, dien je te corrigeren.
3. Probeer geliefd te raken bij jouw schoonfamilie door een goede ethiek naar hen uit te dragen, goede woorden te uiten, en een goede verstandhouding met hen te hebben, en van tijd tot tijd te verassen met een passend geschenk, of een maaltijd of iets lekkers aan te bieden die je speciaal voor hen hebt maakt. Het is bekend dat het geven van geschenken van grote invloed is in het bij elkaar brengen van harten, en de verspreiding van liefde en genegenheid bij beide partijen.
4. Wees goed voor je man door niet aan de mensen te vertellen wat er gaande is betreffende zijn familie, en probeer ervoor te zorgen dat zijn vertrouwen in jou groot is, en dat hij niet van jou hoort of ziet waar hij een afkeer van heeft.

5. Dit betekent niet een totale zwijgzaamheid over de aantijgingen en verzinsels die u treffen, maar wij adviseren jou om dit aan te kaarten bij jouw echtgenoot, en hem de verantwoordelijk te geven de zaken recht te zetten en eenieder het recht te geven dat hem/haar toekomt en laat zien dat je een ​​goede opvoeding genoten hebt van je familie.
6. En tot slot: er is niets mis jouw man te vragen te verhuizen ver uit de buurt van zijn familie, echter is hij niet verplicht hieraan gehoor te geven. Jouw recht is een onafhankelijke woning. De wijsheid is dat de man en zijn vrouw ver weg wonen van zijn familie wanneer hij weet dat het niet goed komt tussen zijn vrouw en zijn familie. En misschien is de grote afstand een versterking van de banden tussen alle partijen, en de jaloezie en haat uit de harten haalt van de schoonfamilie.

Zoek de hulp van jouw Heer middels smeekbeden en de verplichte daden van aanbidding. Wij vragen Allah om jouw te helpen om datgene te doen wat Hem wel behaagt. En om jou en jouw schoonfamilie te verenigen op het goede.


En Allah weet het beste

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Fatwanummer: 120672.

openkoran

De man en de recht van de vrouw

Haar man schaadt haar door haar niet te onderhouden zoals het hoort; mag zij scheiding vragen aan haar man?


Vraag: “Wat is de regelgeving betreffende een man die zijn vrouw en haar zogende baby maar beperkt onderhoudt, zelfs niet genoeg voor een week. Hij claimt dat hij schulden heeft en een auto die kapot is. En elke keer neemt hij een lening boven de schuld dat hij al heeft en hij zegt tegen zijn vrouw: “Neem maar geld van jouw familie, of van jouw eigen geld.” Hij gebruikt altijd verbaal geweld. Anderzijds is hij altijd verkwistend en staat altijd klaar voor zijn familie die hulp niet nodig hebben. Zij spannen hem voor hun karretje en misbuiken hem financieel en geven hem pornografische films om zo zijn vrouw te verlaten door haar woedend te maken. In haar aanwezigheid lachen zij hem uit en verwijten hem van alles en nog wat. Hij bedreigt mij altijd met woorden als: “Ik zal jouw kind afpakken wanneer je scheiding wil en ik zal deze aan mijn familie geven, en je zult hem maar eens in de week te zien krijgen volgens de wet; ik zal zelfs je de kans niet geven hem een keer per week te zien!” Geef mij advies, o mensen van kennis betreffende de islamitische uitspraak in dit geval; is het verzoek van de vrouw voor een echtscheiding toegestaan? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.”

Antwoord:


Alle lof is voor Allah.


Aller
eerst:


Wij hebben reeds de rechten en plichten van de echtgenoten onder elkaar uiteengezet in het antwoord op vraagnummer:
10680.
En huwelijksleven is niet gebaseerd op dwang, zorgen, en angst, maar op de liefde, genegenheid, en daarom is het huwelijk een van tekenen van Allah. Er zal geen geluk en welzijn zijn wanneer de echtgenoten niet vriendelijk met elkaar omgaan, en elk van zijn plichten naar de ander nakomt voor het opeisen van de rechten.
Het ziet ernaar uit uitgaande van jouw vraag dat jouw man tekortschiet met betrekking van rechten van zichzelf, en de rechten van zijn Heer, alsmede de rechten van zijn vrouw en zoon. Het is noodzakelijk hem hierin te adviseren, en te herinneren aan Allah van wat Hij heeft bevolen van de aandacht en zorg voor zijn gezin en dat het hem verboden is te vloeken en te schelden. Het is hem ook verboden van wie dan ook pornografische films aan te nemen, laat staan het kijken ernaar! Het is hem ook verboden om rente leningen te nemen; het is hem niet toegestaan het onderhoud voor zijn vrouw en kind te verzaken, en haar te beroven van haar rechten, waaronder het recht van het onderhouden. De islaam heeft de man bevolen om voor zijn gezin te zorgen, ook al zou de vrouw rijk zijn.

Ten tweede:


Het is t
oegestaan ​​voor een vrouw die schade ondervindt door haar man, als gevolg van zijn slechte karakter, of als gevolg van zijn weigering van het haar onderhouden, of het niet nakomen van de huwelijksrechten scheiding van hem aan te vragen. En voor haar komen de volledige rechten toe waar zij recht op heeft. De vrouw heeft het recht om, wanneer het huwelijksleven slechts een bron van ellende en ongeluk is, echtscheiding op te eisen. Een vrouw die een scheiding vraagt vanwege redenen die het haar toestaan dit te doen wordt niet opgenomen in de waarschuwing dat gekomen is in deze kwestie: Thawbaan verhaalt dat de boodschapper van Allah (swt) zei:Voor elke vrouw die aan haar man de scheiding vraagt zonder dat er een reden daartoe is, zal de geur van het Paradijs verboden zijn.” Overgeleverd door at-Thirmidhi (1187), Aboe Daawoed (2226) en Ibn Maadjah (2055), en authentiek verklaard door Sheikh al-Baanie –moge Allah hem genadig zijn– in Sahieh at-Thirmidhi.


Al-Haafidh Ibn Hadjar –moge Allah hem genadig zijn – zei:


De waarschuwing voor vrouwen om te scheiden van haar man is wanneer er geen reden is om dat te doen.”
Zie Feth al-Baarie (9/402).

Conclusie:


Ofwel de vrouw dient geduld te hebben voor de schade die zij ondervindt met haar man, en haar best doet hem op het goede pad te krijgen en te weerhouden van het kwade door rechtstreeks met hem praten, of door tussenkomst van verstandige mensen geleerden en wijsgeren die met wijsheid met hem discussiëren, of anders kan zij scheiding aanvragen wanneer dit allemaal geen zin en voordeel heeft in de verandering van het gedrag van haar man. In dit geval heeft zij haar volledige rechten en haar kind is onder komt onder haar hoede. Als hij de scheiding weigert en zij niet in staat is nog langer met hem te lijden, dan kan zij in dit geval de khoel’ en dit is de ontbinding van het huwelijk door het teruggeven van de bruidsschat die hij haar heeft gegeven.


En Allah weet het beste.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Fatwanummer: 120664.

hqdefault

Bemoeienis van de vader in het huwelijksleven van zijn dochter

Haar vader bemoeit zich met het privéleven van zijn dochter en waarschuwt haar voor haar man. Zij heeft hier geen gehoor aan gegeven en dus heeft hij de band met zijn dochter verbroken.


Vraag: “Ben ik slecht tegen mijn vader als de volgende situatie zich voordoet? Onlangs zijn de problemen toegenomen tussen mijn vader en mijn man, zo erg dat beiden elkaar niet wilden zien. Mijn vader heeft een hekel aan mijn man, en denkt mij te kunnen beschermen wanneer hij zich bemoeit met mijn privéleven. Mijn vader denkt dat mijn man mij financieel uitbuit, en probeert mij hiervan te overtuigen; maar ik ben erg gelukkig met mijn man, en het doet me pijn om deze woorden te horen van mijn vader. Ik heb geprobeerd om geduld te hebben voor de verbreking van zijn band met mijn man, ik heb ook geprobeerd om mijn vader te vragen om opnieuw na te denken over de kwestie, maar hij werd woedend en hij wilde mij niet meer zien of spreken. Ik ben in de war, ik heb het gevoel dat de aanwezigheid van mijn vader in mijn leven een verval voor mijn huis en mijn leven zal zijn, vooral omdat hij erin geslaagd is mij te beïnvloeden waardoor dit ertoe leidde dat ik bijna ging scheiden. Nu wil ik mijn huis behouden en mijn zoon opvoeden, terwijl mijn vader mij van alles verwijt. Ik weet niet wat ik moet doen, hoe kan ik nog steeds de band met mijn vader houden terwijl hij mij zo kwelt? Ben ik verontschuldigd in het breken met de band met mijn vader?”

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

1. Het is niet toegestaan ​​voor een vader om te bemoeien met het huwelijksleven van zijn dochter met zaken die haar huwelijksleven verwoesten. Hij moet juist een actieve rol spelen in het verstevigen van de echtelijke woning van zijn dochter, en zo dient ook de moeder van de vrouw te handelen. Het behoort tot het geluk van de ouders dat zij hun dochter zien in een leven van rust, geluk en kalmte.

2. Er is geen probleem in de tussenkomst van de vader en moeder in het leven van hun dochter om haar huwelijksleven te competeren. En dit is door aanwijzingen te geven om haar huwelijk aan te vullen en wat haar man gelukkig maakt, en haar helpen om de kinderen op te voeden.

3. De ouders dienen zich te bemoeien met het huwelijksleven van hun dochter voor het rechtzetten van zaken wanneer zij onrecht bij haar man of bij haar kinderen zien, of in het geval van een onrecht door haar man.

Oordelen over deze zaak zijn verschillend, afhankelijk van de verschillende omstandigheden en situaties. Ook is het bewezen wat je vader over jouw man zegt, dan nog betekent dit dat het hij niet geoorloofd is zich te bemoeien met je huwelijksleven met zaken die deze bederven. Een volwassen en rationele vrouw mag van wat zij wil van haar geld geven aan haar man, zolang ze hiermee tevreden is.

4. Als je vader doorgaat met het verpesten van de band tussen jou en jouw man, dan dien je geen aandacht besteden aan zijn woorden; jou treft geen blaam wanneer je jouw vader niet gehoorzaamt hierin. Je wordt beloond voor jouw geduld en verdraagzaamheid naar hem toe. Belangrijk in deze zaak is dat je vriendelijk blijft naar je vader toe en je stem niet verhoogt tegen hem.

5. Tevens adviseren wij jouw om een wijs iemand van jouw familie erbij te betrekken om tot verzoening te komen tussen jou en jouw vader en voor de noodzaak om jouw vader te overtuigen om te stoppen met het veroorzaken van problemen en vijandschap tussen jou en jouw man.

6. Ook al snijdt jouw vader zijn band met jou af, dan nog dien je de banden met hem te onderhouden en niet te stoppen. Blijf contact met hem houden, blijf hem bezoeken, en vermijdt de tijd waarop hij woedend is; en wees zachtmoedig in de dialoog met jouw vader. Het kan soms voorkomen dat het verstandiger is om hem niet te veroordelen en geen woordenstrijd met hem aan te gaan, want dit kan leiden tot onnodige geschillen die overbodig zijn.

7. Zoek de hulp van Allah, de Almachtige en verricht veelvuldig de smeekbede voor de leiding van jouw vader naar dat wat Hem behaagt. En kijk naar jezelf: als er een nalatigheid is met betrekking tot een recht van Allah dan dien je deze te corrigeren. Het kan zij

n dat de oorzaak van wat er gebeurt jouw tekortschieten is met betrekking tot het recht van Allah.


We vragen Allah om jouw vader te begeleiden, en om hem te helpen in alles wat goed is, en we vragen Allah om jou en je man te leiden naar de oprechte aanbidding en gehoorzaamheid.

En Allah weet het beste.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Fatwanummer: 128947.

tumblr_nf1t59EZ5t1s5cuyzo1_500

Combinatie tussen het wereldse en het hiernamaalse

Hoe kunnen de moslims combineren tussen het werken voor het Hiernamaals en het werken voor het wereldse leven?

Als moslims In deze wereld al hun tijd en handelingen verrichten ten behoeve van wat nuttig is in het Hiernamaals, en niet deelnemen aan geen enkele handelingen van het wereldse en de ontwikkelingen, hoe kunnen zij dan bijdragen tot de voordelen van de beschaving en de mensheid, zoals technologie, wetenschap en uitvinding?

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.

de religie Islam is de laatste religie. En één van de belangrijkste kenmerken van deze godsdienst is dat het alle facetten van het leven regelt. De islam is de religie van deze wereld en het Hiernamaals. Allah (swt) zegt: “Zeg: “Voorwaar, mijn salat, mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der Werelden.”

In vele toestanden en situaties zeggen de moslims: “Onze Heer, geef ons in de wereld wat goed is en het Hiernamaals wat goed is en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.”1

Het is de religie van Allah die volledig, inclusief en alomvattende is. Een religie die heeft verenigd tussen het recht van Allah en het recht van de dienaar, en tussen deze wereld en in het Hiernamaals.

De bewering dat de islam kwam met het celibaat en het monniksleven is een onjuiste bewering. Integendeel het celibaat is een kenmerk van de verdraaide religie van het christelijk geloof. Zo ook van sommige innoverende groepen zoals Soefisme.

Wat betreft de Ahloe Soennah wal Djamaa’a die de religie hebben genomen van de pure en zuivere bron en het op de juiste wijze hebben begrepen: zij begrijpen dat deze wereld een overtocht en oversteek is naar het Hiernamaals en dat de mens niet gehecht mag worden aan deze wereld wat ten koste gaat van het Hiernamaals. Zij focussen al hun aandacht op het Hiernamaals omdat het eeuwige en blijvende leven is. Het verrichten van daden dient om het Hiernamaals te zijn en niet voor het wereldse leven die kort en van voorbijgaande aard is. Dit betekent niet dat er niet gewerkt wordt voor het wereldse leven en deze verwaarloosd wordt. Integendeel, de moslims hebben op het gebied van wetenschapstheorie en praktijk de hoogste gradatie bereikt. De beschavingen volgden de moslims in hun vooruitgang en kennis. Er zijn nog steeds prestigieuze universiteiten in het Westen die dit erkennen en hun onderwijsprogramma’s zijn gebaseerd op de wetenschap van de eerste glorieuze succesvolle moslimbeschaving.

De Franse filosoof Gustave Le Bon zei in zijn boek “De beschaving van de Arabieren”: “Moet ik vermelden dat de Arabieren – en alleen de Arabieren – ons geleid hebben naar de Griekse wereld en de wereld, en de oude Latijnse wereld? De Europese universiteiten, waaronder de Universiteit van Parijs, heeft voor een periode van zeshonderd jaar gedoceerd aan de hand van de vertalingen van hun boeken en hun methoden van onderzoek. De islamitische beschaving was één van de meest verbazingwekkende beschaving dat de geschiedenis ooit heeft gekend.”

De moslims zijn uniek wat dit betreft: toen zij vasthielden aan hun religie (en identiteit) waren zij voortrekkers in kennis en wetenschap, ook op het wereldlijke niveau. Maar toen zij hun godsdienst de rug keerden en verlieten veranderden zijn van voortrekkers tot de volgelingen van anderen waarvan zij afhankelijk zijn die zij volgen (in hun verdorvenheid en innovatie en niet in technologie en vooruitgang).

Toen de christenen vasthielden aan hun veranderde godsdienst in de vroegere eeuwen waren zij achtergesteld in deze wereld. De antireligieuze opstanden van het volk hebben de kerken van de religieuze elite verbrand en de monniken en geestelijke leiders werden gedood.

Nadat zij de kerk (religie) en staat van elkaar hebben gescheiden hebben ze vooruitgang geboekt in hun wereldse wetenschappen. Maar bij de moslims is het precies tegenovergestelde: hun religie drijft hen juist om vooruitgang te boeken!

Zij blijven achtergesteld zolang zij hun religie niet handhaven terwijl de christenen achtergesteld bleven toen zij vasthielden aan hun (veranderde) religie. Immers het kan niet zo zijn dat de religie die de mensen hebben veranderd kan leiden tot vooruitgang en ontwikkeling. En toen zij hun religie de rug keerden boekten zij vooruitgang. Welke van de twee methoden nodigt uit tot bloei en ontwikkeling in deze wereld en streeft in de vooruitgang in de wetenschap en het geluk van mensen in deze wereld en het Hiernamaals?

De verzen en hadiths die de moslims aandringen om het aardse leven te ‘vullen’ met landbouw en de industrie zijn veel. (de eerste generaties) Moslims hebben dit begrepen waardoor zij ijverden in het werken en ontwikkelen zonder dat invloed had op hun aanbiddingen en gehoorzaamheid (tot Allah), en zonder ervan overtuigd te zijn dat tussen religie en de wereldse vooruitgang vijandschap en tegenstrijdig is. De waarschuwing is alleen maar dat de moslim niet afgeleid moet worden door het wereldse van zijn religieuze plichten en gehoorzaamheid aan zijn Heer.

Enes ibn Maalik leverde over dat de Boodschapper van Allah(swt) zei: “Er is geen moslim die een boom plant of een gewas zaait en dan een vogel, een mens of dier hiervan hier van eet, of hij heeft hierdoor een liefdadigheid verricht.”

al-Haafidh Ibn Hadjar- moge Allah hem genadig zijn zei:

“Deze overlevering duidt op de meerwaarde van het planten van bomen en gewassen en het aanzetten tot het het bewerken van de aarde. De overlevering duidt ook op het bewerken van landgoed met gewassen. De overlevering verduidelijkt ook de ongeldigheid van de uitlating van hen die dit ontkennen van asceten. De waarschuwing die gekomen is heeft te maken met het feit dat de moslim niet door wereldse aangelegenheden afgeleid moet worden ten koste van zijn Dien. Zoals de overlevering van ibn Mas’oed: “Neem (het bewerken van) landgoed niet als doel, waardoor jullie liefde koesteren voor het wereldse.” Imaam Al-Qurtubi zei: “Het combineren tussen deze overleveringen is de laatste overlevering betrekking heeft op het afgeleid worden door het wereldse en de andere overlevering een aanmoediging is door landbouwwerk te nemen als levensonderhoud te nemen of ten behoeve van de moslim en het verkrijgen van de beloning.”

De hadieth genoemd door al-Haafidh Ibn Hadjar: (“Neem het bewerken van landgoed niet als doel, waardoor jullie liefde koesteren voor het wereldse”) is overgeleverd door imaam al-Tirmidhi (2328) en als hasan is geclassificeerd.

Al-Mubaarakfoori- moge Allah hem genadig wezen- zei: “waardoor jullie liefde koesteren voor het wereldse”, namelijk: dat jullie het wereldse verkiezen boven het Hienamaalse. De betekenis is: het verbod op de uitoefening van deze en soortgelijke dingen die weerhouden van het aanbidden van Allah (swt). At-Tayyibie zei: “De betekenis van deze overlevering is dat het wereldse niet de overhand moet krijgen waardoor de mens er alleen maar mee bezig is en daardoor afgeleid wordt van het Hiernamaals. Allah (swt) zegt: “Mannen die noch door handel noch de verkoop van het gedenken van Allah afgeleid worden.”

We hebben de gerechtigheid van sommige Westerse onderzoekers en geleerden gezien voor de moslim en de islam. Zij erkennen dat moslims pioniers op het gebied van de verscheidene takken van de wetenschap. En hier zijn enkele van hun woorden zodat de vragensteller en anderen de positie van de islam met andere beschavingen geweten wordt, en dat de manier van de islam het aanmoedigen van zijn volgelingen te werken, na te denken en creativiteit te zijn is. En we zullen rekening houden met de diversificatie van de verschillende landen en de verschillende culturen.

1. De Franse denker en filosoof Gustave Le Bon zegt in zijn boek die bekend staat als de “Arabische beschaving (vertaling ‘Aadil Zoe’aitir): “Als de Arabieren Frankrijk hadden ingenomen dan zou Parijs zijn geworden zijn als Cordoba in Spanje, een centrum van beschaving en wetenschap, waar de man in de straat las en schreef, en zelfs in staat was poëzie te schrijven, op een tijdstip waarop de koningen van Europa niet eens wisten hoe ze hun namen moesten opschrijven!”

2. De Duitse oriëntaliste: “Singrid Hunkah” zegt in haar boek – dat bekend staat als de “zon van God schijnt op het Westen “- die verspreidt is in de bibliotheken van de Arabische en islamitische wereld: “De boekenwereld groeide in elke plaats zoals de groei van gras in goede aarde, in het jaar 891 was het aantal openbare bibliotheken in Bagdad meer dan honderd. Elk stad begon met de bouw van een openbare bibliotheek waar mensen welke boeken zij ook wilden konden lenen, of te zitten in de hallen om te studeren en te lezen wat hij wil. Zo was er ook een speciale ingerichte vertrek waarin vertalers en auteurs bij elkaar kwamen en discussiëren en debatteren zoals er vandaag gebeurt in de meest prestigieuze wetenschappelijke clubs.”

Het boek “Zon van God schijnt op het Westen” is in het Duits geschreven, wat eigenlijk betekent: “het van de boek is gevuld met namen Het2”belicht. terse beschavingde Weslicht van de islam die islamitische uitvinders, Arabieren en niet Arabieren.

3. Lees deze woorden van een Russische wijsheer die uitlegt dat deze religie (islam) de mensheid gediend heeft, en leidde tot de vooruitgang en beschaving.

Tolstoj, de Russische wijsheer, zei:

“Er is geen twijfel dat de profeet Mohammed één van de grootste hervormers was en die de humanitaire gemeenschap een grote dienst bewezen heeft. Het is voldoende om te zeggen dat hij een hele natie naar het licht van de waarheid heet geleid, en tevens deze natie geleid heeft naar rust en vrede, en de voorkeur aan een leven van ascese. Hij heeft tevens de natie afgehouden van het bloedvergieten die mensen offers heeft gekost, en de weg geopend voor de vooruitgang en de beschaafde burgerschap. Waarlijk, het is een groot meesterwerk die niet uitgevoerd wordt behalve door een persoon welke kracht is gegeven kracht, en zo’n man verdient respect en eer.”

4. De Oostenrijkse Dr. Shabrak zei:

“De mensheid moet trots zijn op het hebben van een man als Mohammed onder hen. Ondanks zijn ongeletterdheid was hij in staat om eeuwen geleden met een wetgeving te komen die ons, Europeanen, heel trots en blij zou maken wanneer wij dit zouden bereiken.”

5. Op het gebied van de geneeskunde en chirurgie was er voor de moslims een onmiskenbare rol. De Britse schrijver C. Wells zegt in zijn boek “mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid”: “Ze (moslims) hadden een grote voorsprong op het gebied van de geneeskunde, veel verder dan de Grieken. Ze bestudeerden de fysiologie, en preventieve gezondheidszorg, veel van de behandelmethoden die zij gebruikten worden nog steeds gebruikt door ons tot op vandaag. Ze waren op de hoogte van het gebruik van narcose, en waren bezig met een reeks van de meest moeilijke ingrepen die bekend zijn. Dit op het moment en op hetzelfde tijd dat de kerk de praktijk van de geneeskunde verbood in de verwachting dat een volledig herstel onder de religieuze rituelen uitgevoerd moest worden door priesters. De Arabieren hadden met recht de medische wetenschap.”

Hij zei ook: “Wend je af van elk godsdienst die niet samengaat met de maatschappelijk kwesties, en ik heb geen enkele godsdienst gezien die samengaat met het burgerlijke dat de religie islam.”

De getuigenissen hierover zijn meer dan genoeg en we wilden een aantal van hen noemen om aan te tonen wat we gezegd hebben van woorden en getuigenissen van niet-moslims. Wij hebben gekozen voor mensen die niet kunnen samenspannen om te liegen, ze komen uit verschillende landen en verschillende culturen en zelfs van verschillende religies en beschavingen. En in alles wat we gezegd hebben is een verklaring van hoe de moslims waren- en zouden moeten blijven- op het gebied van de vooruitgang en de welvaart in de maatschappelijke wetenschap en het streven van de mensheid voor de verbetering van hun leven in verschillende gebieden. De moslims waren naast hun zichtbaarheid in deze wetenschappelijke gebieden ook uitmuntend in de religieuze wetenschap en religieuze aanbidding en gehoorzaamheid aan hun Heer. De geschiedenis van deze religie getuigt van de grote autoriteit op het gebied van religieuze kennis van de Qor-aan en de Soennah, zoals blijkt door de

hoge voorbeelden van de aanbidders en asceten die door hun aanbiddingen niet tegen werden gehouden uit te blinken tot wetenschappers en geleerden van de islam in de wereldse wetenschappen.

Er zijn namen van grootmoedige moslimgeleerden op diverse terreinen waarvan de kennis en vooruitgang niet ontkent kan worden behalve door een onwetende of arrogante. Onder deze geleerden zijn o.a.: Ibn al-Nafis en Zahrawi in de geneeskunde, Ibn al-Haytham in visie en licht, en het al-Khawaarizmie in de wiskunde, en vele, vele anderen.

Wij vragen Allah om de moslims te leiden en terug te laten keren naar hun zuivere religie, en hen te bij te staan in datgene te verrichten waarmee zij opgedragen zijn, en ieder zoeker naar de waarheid die er oprecht naar op zoek is. En Allah is Degene die naar succes leidt. Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih Moenadjid- moge Allah hem behouden-Vraagnummer: 69747.

Islam-1000x699-998x698

deelname corrupte bedrijven

Deelname aan een bedrijf waarvan men weet dat er steekpenningen aangenomen worden en met rente gewerkt wordt.

 

Vraag: een zakenman wordt benaderd door iemand die graag wil investeren in zijn bedrijf met een som bedrag. Maar de investeerder is iemand die ook steekpenningen aanneemt en met rente werkt. Is het voor deze zakenman een zonde om zo’n persoon als compagnon te nemen in zijn bedrijf?

Alle lof komt Allah toe,

Ten eerste: wanneer iemand die geld heeft gemaakt via verboden wegen zoals rente, steekpenningen, verduistering e.d en zijn geld gemixt is, dat er halaal en haraam geld is, dan is het toegestaan om zaken te doen met deze persoon, koop en verkoop, en te nemen als een vennoot in een bedrijf, doch het is afkeurenswaardig.

Ibn Qoedaamah-moge Allah hem genadig zijn – zei:

“Het kopen van iemand waarvan zijn geld en bezittingen en goederen bestaan uit zowel haraam als halaal zijn zoals een onrechtvaardig heerser: wanneer men weet dat het product, of een goed of wat dan ook een deel is van zijn halaal gedeelte en niet van zijn haraam gedeelte dan is het toegestaan zaken te doen met deze persoon. Als men echter weet dat het product wat hij wil gaan verkopen (zoals bijv. grond die onterecht onteigend is van iemand) dan is het in dit geval haraam zaken te doen met deze persoon (m.a.w. het is verboden in de islam het grond te kopen waarvan je weet dat het met onrecht ontnomen is van iemand). Wanneer dit niet geweten wordt en iemand twijfelt aan de afkomst van het product dan is dit bij ons afgeraden, want het kan zijn dat het van het haraam gedeelte is van deze persoon. Maar de handelstransactie wordt hierdoor door niet nietig verklaard omdat het mogelijk is dat het afkomstig is van het halaal gedeelte. Dit behoort tot de twijfelachtige zaken, hoe meer haraam er is hoe grote de twijfel (Shoebha)[1] en hoe minder de haraam hoe minder de twijfel.” Einde citaat.[2]

Het volgend is gekomen in ‘Haashiyatoe Qayloebie en ‘Oemayrah’ (een jurisprudentieboek).

“Een compagnie en vennootschap is wettelijk, echter afkeurenswaardig (Kiraaha) met een niet-moslim die leeft tussen de moslims (Dhiemie) of degenen die handelt met rente of degene waarvan het grootste gedeelte van zijn geld haraam is.”[3]

In ‘Haashiyatoe ad-Desooeqie is het volgende hierover gekomen:

“Weet dat wanneer het grootste geld van iemand halaal is en een klein gedeelte van zijn geld is haraam het toegestaan is zaken te doen met deze persoon, zo ook een lening te verstrekken en het nuttigen van zijn voedsel zoals dit is gezegd door de geleerde ibn al-Qaasim in tegenstelling tot de geleerde al-Asbagh die dit niet als halaal ziet. Wat betreft de persoon waarvan het overgrote gedeelte van zijn geld en bezittingen haraam zijn verkregen uit een haraam bron en zijn halaal geld en bezittingen zijn gering: de geleerde ibn al-Qaasim zei dat het handelen met deze persoon en het nuttigen van zijn voedsel afgeraden en afgekeurd is in tegenstelling tot al-Asbagh die dit verboden heeft. Echter wanneer we weten dat iemand voor 100% haraam geld en bezittingen heeft, is het in dit geval verboden om zaken te doen met deze persoon en van hem te lenen of aan hem te lenen.” Einde citaat.[4]

Ten tweede: het is een verplichting voor jou alvorens zaken te doen met deze persoon hem te vermanen berouw te tonen en hem te adviseren af te zien van haraam zaken en haraam geld en hem te vermanen te zoeken naar halaal bronnen om zijn geld te verdienen. Het Paradijs is goed en wordt allen betreden door de goede oprechten. Verder dien je hem te waarschuwen voor zijn voortgang het nuttigen van haraam want elk lichaam die ‘gegroeid ’en groot is geworden door haraam: het Hellevuur heeft er de meeste aanspraak op….”

 

En Allah weet het beste,

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Moh’ammed Saalih al-Moendjid- moge Allah hem behouden. Vraagnummer: 48005.

 

 

 

[1] Over de twijfelachtige zaken die veel mensen niet weten verwijst de overlevering van  Aboe Abdullah an-Noe’maan ibnoe Bashier t waarin hij zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Waarlijk, al-Halaal is duidelijk en waarlijk, al-Haraam is (ook) duidelijk. En tussen beiden zijn er twijfelachtige zaken waarover veel mensen (het oordeel) niet weten. Degene die zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer. En degene die echter vervalt in twijfelachtige zaken, vervalt in al-Haraam, net als de herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen, waardoor hij op het punt staat hen daarin te laten grazen. Is het niet zo dat elke koning zijn eigen territorium heeft en dat het territorium van Allah Zijn verboden zijn? En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een moedghah (een vleeskauwsel), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven: en werkelijk, dit is het hart.”      (Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim)

 

[2] Zie al’Moegnie van ibn Qoedaamah: 4/180.

[3] Zie ‘Haashiyatoe Qayloebie en ‘Oemayrah: 2/418.

[4] Zie ‘Haashiyatoe ad-Doesoeqie: 3/277.

TOPSHOTS
Muslim pilgrims perform the final walk (Tawaf al-Wadaa) around the Kaaba at the Grand Mosque in the Saudi holy city of Mecca on November 30, 2009. The annual Muslim hajj pilgrimage to Mecca wound up without the feared mass outbreak of swine flu, Saudi authorities said, reporting a total of five deaths and 73 proven cases. AFP PHOTO/MAHMUD HAMS (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images)

heiligheid van moslimbloed

De heiligheid van de islamitische bloed, en het verbod op het doden van hem zonder recht en de plicht van de moslims ten opzichte van deze zaak.

Vraag:

 

“Welk advies kunt u geven aan moslims in sommige landen waar zij elkaar vermoorden? Wat ik bedoel: is het in de islaam toegestaan dat een moslim zijn moslimbroeder dood zonder een reden? Is dit haraam? Is het doden van de moslims, alleen maar omdat ze behoorden tot een andere stam haram? Ik ben een moslim en ik vond dat dit een daad van de dwaasheid en onwetendheid wat mij heeft bewogen mij tegen deze daden te verzetten, uit jaloezie voor de godsdienst van Allah. Ik hoop dat u adviezen kunt geven aan sommige moslims die met ons hier leven in het Westen. Tevens hoop ik ook dat zij verandering kunnen brengen in deze zaak, of op zijn minst proberen het te veranderen. Ik hoop dat u wat van uw kostbare tijd kunt besteden aan deze zaak, en hen kunt berichten over het oordeel van Allah en Zijn boodschapper betreffende deze zaak, en wat de zegel van de profeet heeft gezegd over deze zaak.”

 

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Allereerst: Wij vragen Allah om je rijkelijk te belonen broeder voor je sympathie en gevoel naar je moslimbroeders toe. De moslims onderling dienen als een sterk gebouw te zijn die elkaar onderling sterken. De mensen van de islaam zijn als een lichaam in hun onderlinge barmhartigheid, mededogen, en hun wederzijdse liefde.

Ten tweede: Een van de tekenen van het Uur waarover de profeet ons heeft bericht zijn de vele beproevingen, en het groot aantal moorden. Het is overgeleverd via Aboe Hurayrah dat de profeet zei: “De kennis krimpt in (door de dood van de geleerden), onwetendheid zal opduiken, ontberingen en kwellingen en ‘Har-adj’ zal aan de orde zijn.” Er werd gevraagd: “O boodschapper van Allah, en wat is ‘Har-adj’?” Hij maakte een gebaar met zijn hand alsof hij wilde zeggen: “vele moorden.” Overgeleverd door al-Boekhaari (85) en Moeslim met een soortgelijke overlevering (157). Een reden voor het grote aantal moorden is herleving van de onwetendheid (Djaahiliyah) zoals deze broeder ook vermeld. Het zijn stammenoorlogen tussen de verschillende stammen, of tussen verschillende rivaliserende bendes, of groeperingen. Dat is wat er gebeurt in vele landen van de wereld, zoals de strijd tussen twee stammen in Afrika in een enkel aan meer dan een miljoen mensen het leven heeft gekost (Hutu’s en Tutsi’s in Rowanda). Aboe Hurayrah levert over dat de profeet zei: “…wie strijdt onder de vlag van blinde bloedvete uit woede voor zijn blinde fanatisme of uitnodigt tot blinde fanatisme of een fanatisme ondersteunt en omwille hiervan strijdt en vervolgens gedood wordt, is waarlijk een Djaahilya dood gestorven. Wie zich afscheidt van mijn Oemmah en waar zowel de vrome en als de buitensporige, noch de gelovige of degene met wie een verbond gesloten wordt veilig voor is, behoort niet tot mij en ik behoor niet tot hem.” Overgeleverd door imaam Moeslim (1848). De grootste zonde na Shikr (afgodendom) is het vermoorden van een moslims zonder recht. Allah Izegt: En wie een gelovige opzettelijk doodt: zijn vergelding is de hel, hij is eeuwig levend daarin. En Allah is woedend op hem en Allah vervloekt hem en Hij bereidt voor hem een geweldige bestraffing voor.” (Soerat an-Nissaa’(4) aayah 93).

 

Aboe Darda’ zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: “Iedere zonde kan mogelijk vergeven worden door Allah, behalve wie sterft als afgodendienaar, of een gelovige die opzettelijk een andere gelovige doodt.” Overgeleverd door Aboe Dawood (4270), en an-Nassaa’ie (3984), en authentiek verklaard door Sheikh in Sahieh Aboe Daawood.

 

Er is overgeleverd via Aboe Sa’eed en Aboe Hurairah dat de boodschapper van Allah : “Als zouden de bewoners van de aarde en de hemel zich samenspannen om een gelovige te doden, dan zou Allah hen allen de Hellevuur in werpen.” Overgeleverd door al-Tirmidhi (1398), en authentiek verklaard door Sheikh al-Baanie in Sah’ieh al-Tirmidhi.

 

Ibn ‘Oemar zei: “De boodschapper van Allah zei: “De gelovige zal veel ruimte vinden in zijn religie, tenzij hij verboden bloed laat stromen van een gelovige.” Overgeleverd door al-Boekhaari (6469). Het is verplicht voor elke moslim om te streven Allah te ontmoeten terwijl er niets in zijn boek van de daden genoteerd staat van bloedvergieten van een moslim zonder recht.

 

Wat de wijze mensen in het geval van een ruzie tussen twee stammen, of clans of families dienen te doen is trachten hen te verzoenen, en iedereen zijn rechten te geven. Wanneer een stam alleen maar neigt naar onderdrukking en strijd tegen de andere: dan wordt zij bestreden totdat zij hiermee ophoudt. Dit Goddelijke oordeel is een afsnijding van onderlinge conflicten, en een stopzetting van het bloedvergieten.

De Almachtige heeft gezegd: En als twee partijen van gelovigen met elkaar slaags raken, sticht dan vrede tussen hen. Als dan de ene partij de andere onrecht aandoet, bevecht dan degenen die onrecht plegen, tot zij terugkeren naar het bevel van Allah. Als zij dan terugkeren, sticht dan vrede tussen hen met rechtvaardigheid en weest onpartijdig. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.” (Soerat al-Hoedjoeraat (49) aayah 9).

 

Sheikh ‘Abd al-Rahmaan al-Sa’di – moge God hem genadig zijn – zei: “Dit vers omvat het verbod voor de gelovigen elkaar onderling te bestrijden en oorlog te voeren. Wanneer twee groepen gelovigen met elkaar slaags raken en oorlog voeren, dienen andere gelovigen zich in te zetten te bemiddelen tussen hen om te komen tot verzoening en vrede. Het optreden als bemiddelaar om tot verzoening te komen is in dit geval de beste daad, en de weg die bewandelt dient te worden die leidt naar dit doel. Wanneer zij tot elkaar komen en met elkaar verzoenen, dan is dit het beoogde doel, en Als dan de ene partij de andere onrecht aandoet, bevecht den degenen die onrecht plegen, tot zij terugkeren naar het bevel van Allah”, dat wil zeggen: tot zij terugkeert naar de grenzen van Allah en Zijn boodschapper, om goed te doen, en kwaad na te laten, waarvan het grootste het bevechten van een gelovigen is.

Allah’s uitspraak: “Als zij dan terugkeren, sticht dan vrede tussen hen met rechtvaardigheid” dit is een gebod om onderling vrede te sluiten met rechtvaardigheid. Het kan zijn dat er wel sprake is van verzoening, maar echter geen sprake is van rechtvaardigheid en eerder van onrechtvaardigheid en partijdigheid. Het is verplicht om geen partij te kiezen vanwege familiebanden, land, stam of iets dergelijks die laat afwijken van rechtvaardigheid.

“Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen” te weten: rechtvaardig in hun oordeel tussen de mensen en in alle staten waarover zij gezag hebben. Zelfs rechtvaardigheid van de man in zijn familie en gezinsleden in de uitoefening van hun rechten. In een authentieke overlevering is het volgende gekomen: “De rechtvaardigen bevinden zich op preekstoelen van licht, degenen die rechtvaardig oordelen zijn met betrekking tot hun families, en over degenen waarover zij gezag hebben.” Overgeleverd door imaam Moeslim.” Einde citaat.   Zie Tafseer al-Sa’di (blz. 800).
 

Het is de plicht van de moslim naar zijn moslimbroeders in dergelijke gevallen in dit land waar veel moord en bloedvergieten is uit te nodigen tot Allah om de harten te verenigen, en de beproevingen tussen hen op te heffen.

De verplichting van de moslim aangaande deze zaak: een helpende hand uit te reiken naar hen om de vrede te stichten, zoveel als hij kan. We vragen Allah om het bloedvergieten tussen de moslims te stoppen en hun harten te verenigen, en hen terug te laten keren naar de zuivere religie op de beste wijze.
En Allah weet het beste.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem beschermen- Vraagnummer: 132298.

istanbul-blauwe_moskee-7

Tolerantie van de islam

Tolerantie van de islam.

Vraag: “Hoe kunnen we de tolerantie van de islam bewijzen aan de niet-moslims en dat de de islam een ​​religie van gemak is?”

Antwoord:


Alle lof is voor Allah.

De islam is een religie van barmhartigheid en vriendelijkheid, en een religie van tolerantie en gemak. Allah belast deze natie niet met iets wat zij niet aankan. Wie het goede doet wordt beloond met het beste, en wie kwaad doet wordt met een passende straf gestraft zoals Allah zegt: “Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 286).

Allah heeft de moeilijkheden en ontberingen voor de moslims opgeheven met betrekking tot alle godsdienstige plichten, Allah zegt: Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.” (Soerat al-Hadj (22) aayah 78).

Elke zonde waarin de moslim vervalt als gevolg van een fout, vergeetachtigheid of dwang wordt door Allah vergeven zoals Allah zegt: Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 286).

Allah zegt: “Ik zal jullie dit niet aanrekenen.”

Een moslim wordt verantwoordelijk gehouden voor opzettelijkheid en niet voor fouten. Allah zegt: En er is geen zonde voor jullie in de fouten die jullie daarmee (per ongeluk) hebben gemaakt, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen.” (Soerat al-Ahzaab (33) aayah 5).

Allah is de Erbarmer, de Barmhartige en Hij stuurde Mohammed met de gemakkelijke en tolerante religie islaam: Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 185).

De boodschapper van Allah zei: “Religie is erg gemakkelijk en degene die zichzelf overbelast in zijn religie zal niet in staat zijn om verder op die manier te gaan. Dus u moet geen extremisten zijn, maar proberen dichtbij volmaaktheid te zijn en de goede berichten te ontvangen dat u onderscheiden zult worden; en verwerf sterkte door in de ochtend en de nachten te bidden.” (Overgeleverd door imaam al-Boekhaari).

De Shaytaan is en blijft de grootste vijand van de mens, hij doet hem het gedenken van zijn Heer vergeten en siert voor hem de zonde en maakt deze aantrekkelijk. Allah zegt:De Shaytaan heeft hen overmeesterd, waarna hij hen de gedachtenis van Allah deed vergeten. Zij zijn degenen van de groep (volgelingen) van de Shaytaan. Weet: voorwaar, de volgelingen van de Shaytaan zijn de verliezers.” (Soerat al-Moedjaadalah (58) aayah 19).

De boodschapper van Allah zei: “Allah vergeeft de slechte gedachten van de moslims zolang zij er niet over praten of ernaar handelen.” (Overgeleverd door imaam Moeslim: 127).

Als iemand een zonde verricht en door Allah bedekt wordt is het de zondaar niet toegestaan openlijk over zijn zonde te spreken. De boodschapper van Allah zei: “Iedereen van mijn natie zal vergeven worden, behalve de ‘Moedjaahiroen’.”1 (Overgeleverd door imaam Moeslim 2990).

En Indien iemand een zonde pleegt en vervolgens tot inkeer komt en berouw toont zal door Allah vergeven worden: “Jullie Heer heeft Zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven. Indien een van jullie uit onwetendheid slecht doet en dan daarna berouw heeft en zich betert: voorwaar, dan is Hij Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat al-An’aam (6) aayah 54).


En Allah is de Meest Vrijgevige, Hij verdubbelt de goede beloningen…en vergeeft de zonden, zoals de profeet
verduidelijkt in zijn woorden: “Allah heeft de goede en de slechte daden vastgesteld. Vervolgens heeft Hij de volgende uitleg gegeven: Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten, maar daar niet toe komt, dan telt deze bij Allah als een volledig goede daad. Als iemand van plan is om een goede daad te doen en deze ook verricht, dan telt deze bij Allah als tien tot zevenhonderd of zelfs nog meer goede daden. Als iemand van plan is om een slechte daad te verrichten en deze niet uitvoert, dan telt deze bij Allah als een volledig goede daad. En als iemand een slechte daad van plan is en deze ook uitvoert, dan telt dit bij Allah als één slechte daad’. (Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim).

Uit het boek ‘Oesoel ad-Dien al-Islaamie’ van Sheikh Mohammed ibnn Ibrahim Tuwaijri.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem beschermen- Vraagnummer: 10590.

1 Zie die openlijk en zonder schaamte over hun zonden praten.

original

Het uitnodigen tot de islam

Het uitnodigen tot de islam.

Hoe dient de Da’wa (uitnodiging) tot de islam te zijn?


Alle lof is voor Allah.


Allah schiep de mens, en liet hem op deze aarde wonen en heeft hem niet aan zijn lot overgelaten en doelloos gelaten. Hij heeft hem geïnspireerd van wat hij nodig heeft van eten, drinken en kleding. In alle tijdperken heeft Allah een wetgeving neerdgezonden die de mens dient te volgen en waar zijn geluk vanaf hangt in elk tijd en plaats.
Zijn geluk en voorspoed zowel in deze wereld en het Hiernamaals is het volgen van deze wetgeving van Allah en het nalaten van alles wat hiervan afwijkt: En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” (Soerat al-An’aam (6) aayah 153).

Islaam is de laatste hemelse religie en de Qor-aan is het laatste hemelse Boek en Mohammed is de laatste profeet en boodschapper van de boodschappers. Allah heeft hem opgedragen om deze religie aan alle mensen te verkondigen: “…en deze Qor-aan is aan mij geopenbaard om jullie ermee te vermanen en (ook) een ieder die erdoor bereikt wordt.” (Soerat al-An’aam (6) aayah 19). Allah heeft Zijn profeet Mohammed met de islaam gestuurd naar alle mensen zoals Allah zegt: “Zeg: “O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen.” (Soerat al-A’raaf (7) aayah 158).

Het uitnodigen tot de islaam behoort tot de besten daden, want hierin zit het leiden van de mensen naar het rechte pad, en hen te begeleiden en de leiden naar geulzaligheid zowel in deze wereld als in het Hiernamaals: En wiens woord is beter den dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: “Voorwaar, ik behoor tot de moslims.” (Soerat Foesilat (41) aayah 33).


En het uitnodigen tot de islaam is een eervolle zaak want dit was de taak van de boodschappers en gezanten. De boodschapper van Allah heeft duidelijk gemaakt dat zijn missie in dit leven, en de missie van zijn volgelingen het uitnodigen tot Allah is. Allah zegt: Zeg: “Dit is mijn Weg (godsdienst), ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.” (Soerat Yoesoef (12) aayah 108).

Moslims in het algemeen en de geleerden in het bijzonder zijn bevolen op te roepen tot de islaam, zoals Allah zegt: “En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (dit) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.” (Soerat aal-‘Imraan (33) aayah 104).

Hij zei: “Verkondig over mij, al is het een vers.” Overgeleverd door al-Boekhaari (3461).
Het uitnodigen tot Allah is een geweldige grootse missie, want het is mensen uitnodigen om alleen Allah te aanbidden en hen te brengen van duisternis tot het licht, en het vervangen het kwaad in het goede, en de waarheid in plaats van de leugen. Dus, is het nodig dat degene die hiermee bezig is gedegen kennis heeft en jurisprudentie over zijn religie. Hij dient te beschikken over geduld, verdraagzaamheid, zachtheid en vriendelijkheid en geld en ziel op te offeren om de omstandigheden en gewoonten van de mensen te kennen. Allah
zegt: “Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn Weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.” (Soerat an-Nahl (16) aayah 125).

Allah heeft Zijn boodschapper begunstigd met Zijn uitspraak: En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. Vergeef hen dus (hun fouten) en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen bij de zaak.” (Soerat aal-‘Imraan (3) aayah 159).


De moslimprediker kan worden blootgesteld in zijn Da’wa aan heftige dialogen, en in het bijzonder met de mensen van het Boek (joden en christenen). Allah heeft opgedragen, in geval er een redetwist is met deze groep, om te betogen op de beste manier met zachtheid en vriendelijkheid en de presentatie van de beginselen van de islaam zoals het gekomen is puur en zuiver, zonder dwang zoals de Almachtige heeft gezegd:
“En redetwist niet anders dan op de beste wijze met de lieden van de Schrift, behalve met de onrechtplegers onder hen. En zegt: “Wij geloven in wat aan ons is neergezonden en in wat aan jullie is neergezonden; en onze God en jullie God is Één, en wij hebben ons aan Hem overgegeven.” (Soerat al-‘Inkaboet (29) aayah 46).

Het uitnodigen tot Allah heeft een grote deugd en een grote beloning van Allah. De boodschapper van Allah zei: “Wie uitnodigt naar leiding, hem komt dezelfde beloning toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij zijn beloning verminderd wordt. En wie uitnodigt tot dwaling komt dezelfde zonde toe als degene die hem in deze dwaling volgt, zonder dat daarbij zijn zonde afneemt. Overgeleverd door imaam Moeslim (2674).

Als de fysieke bouw de nodige inspanning en geduld heeft, dan is het ook zo dat de bouw en opvoeding van de ziel en ego en deze de waarheid te laten volgen onderhevig is aan geduld en opoffering. De profeet heeft opgeroepen tot de islaam en was geduldig voor het getreiter van de afgodendienareen, de joden, en de huichelaars. Zij hebben hem beledigd, verloochend, en gooiden naar hem met stenen. Ze beschuldigden hem van tovenarij en dwaasheid, of dat hij een dichter was. Hij had voor dit alles geduld totdat Allah hem de overwinning en zege gaf, en zijn religie de overwinning heeft gegeven. Het is aan de moslimprediker om de boodschapper als voorbeeld te nemen: “Wees daarom geduldig: voorwaar, de belofte van Allah is waar. En wordt niet verontrust door degenen die niet (door jou) overtuigd zijn.” (Soerat ar-Roem (30) aayah 60).

Het is de moslims verplicht om de boodschapper van Allah te volgen en zijn weg te volgen in het uitnodigen tot de islaam, geduld te hebben omwille van Allah, zoals de boodschapper van Allah ook geduld had: “Voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.” (Soerat al-Ahzaab (33) aayah 21).


Er is geen opleving en bloei en geluk voor de islamitische natie behalve door het volgen van deze religie. Daarom heeft Allah bevolen om deze religie te verkondigen aan alle mensen. Zoals Hij
zegt: “Dit is een verkondiging voor de mensen, opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden, en opdat zij weten dat Hij de Enige God is en opdat de bezitters van verstand de vermaningen ter harte zullen nemen.” (Soerat Iebrahiem (14) aayah 52).

Uit het boek “Oesoel ad-Dien al-Islaamie” van Sheikh Mohammed ibn Iebrahim Tuwaijri.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem beschermen- Vraagnummer: 12376.

 

koran

Hoe dienen ouders om te gaan met de vragen van hun kinderen

Hoe dienen ouders om te gaan met de vragen van hun kinderen over de zwangerschap en hoe deze tot stand gekomen is?

Vraag:

Ik heb een zoon van 6 jaar oud, en ik ben zwanger; hoe kan ik hem uitleggen hoe de foetus in mijn buik tot stand gekomen, en omdat hij herhaaldelijk vragen stelt en tot op heden geen antwoord heb gegeven op zijn vragen? Gelieve me te informeren, moge Allah jullie rijkelijk belonen.”

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.

Het is zeer belangrijk dat ouders aandacht schenken aan de vragen van hun kinderen, ongeacht wat de visie van de ouders is over deze vragen. De ouders dienen ook niet aan de kinderen te laten merken dat ze deze vragen vervelend of onnozel vinden, zodat er geen teleurstelling ontstaat bij het kind en gaan inzien dat hun ouders geen interesse hebben in het beantwoorden van hun vragen.


Wat betreft de vraag die hier gesteld is:
de moeder kan in het antwoord op de vraag haar kind verplaatsen naar Allah de Schepper en Zijn vermogen, en hoe Hij een levende voortbrengt uit de dode, en een dode voortbrengt uit de dode, en hoe Allah Aadam schiep uit klei en vervolgens zijn nakomelingen in de baarmoeder van de moeders, en hoe de Macht van Allah tot uiting komt in de groei en stadia van de foetus en zijn groei hierin, en hoe deze verandert van stadium naar stadium zoals een kuikentje voortkomt uit een ei.


Zo is de moeder in staat om met haar kind te praten over de Kracht van Allah, Zijn schepping, en Zijn zorg voor de mens en Zijn wijsheid, en hoe Hij hem verzekerd van zijn leven in de baarmoeder van zijn moeder zonder dat deze baby bij machte is iets te doen..
Zo kan de moeder het kind beantwoorden op deze leeftijd met een algemene antwoordt dat een geloofsovertuiging in zijn ziel verankert. Het is allemaal juiste informatie, zonder twijfel, bij voorkeur ondersteund door het opnoemen van Qor-aan verzen die hij begrijpt. Zo kan de moeder in het antwoord op haar vraag haar kind volledig overbrengen naar een ander onderwerp dat haar mogelijk maakt geen antwoord te geven op de gevoelige vragen, en tegelijkertijd vrijgesteld is van incorrecte informatie.

En Allah weet het beste.

Bron:
www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Fatwanummer: 160348.

echtscheiding

Redenen voor een echtscheiding

Enkele redenen voor een echtscheiding

Wat zijn de oorzaken van echtscheiding ?”

Alle lof is voor Allah.

Voor echtscheiding zijn er vele redenen en oorzaken, waaronder: gebrek aan harmonie tussen het paar en dat is dat er geen liefde en genegenheid is tussen de ene huwelijkspartner voor de ander, of van beiden; of de slechte houding van de vrouw ten opzichte van haar man door gebrek aan gehoorzaamheid aan haar man in de goede dingen; of slechte houding van de man en de onderdrukking van zijn vrouw en het niet hoffelijk behandelen van haar; een ander oorzaak is het onvermogen haar rechten na te komen of dat de vrouw de rechten van de man niet nakomt; een ander oorzaak is het zondigen van een van hen of van beiden waardoor de onderlinge huwelijksrelatie verslechterd dat resultaat in een echtscheiding; een ander oorzaak voor de scheiding is het gebruik van alcohol, drugs, of roken door zowel de man als de vrouw; een ander oorzaak voor de scheiding is de slechte relatie tussen de vrouw en de ouders van haar echtgenoot of met die van hen, en het niet gebruiken van de wijsheid in de omgang met hen beiden of een van hen. Een ander oorzaak voor de scheiding is het gebrek van de vrouw voor haar hygiëne, kleding en het opmaken voor haar man en een goede omgang tussen beiden.

Zie Fataawa Sheikh ibn Baaz – moge Allah hem genadig zijn– “Fataawa al-Djaami’ah lilmaratoe al-Moslimah” 2/666.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Fatwanummer: 13243.