arabic

Arabisch leren, meteen voor jou!

Waarom zou je Arabisch leren? Omdat het de rijkste taal is ter wereld. Omdat Allah deze taal heeft gekozen voor Zijn boodschap. Omdat het een van de talen is die door de meeste mensen wordt gesproken.
Deze serie Arabisch leren is ontworpen voor de niet-Arabische sprekende, senior niveau student. Het wordt onderwezen op zeventien universiteiten en heeft een zeer goede reputatie.  Met een collectie van audiotapes en MP3-CD In de visuele live klas onderwijst de leraar  de student in de Arabisch taal door te luisteren spreken, lezen en schrijven. De serie benadrukt de alledaagse communicatie  en biedt ook een kijkje in de Arabische cultuur, zowel islamitische als nationaal.
De studie Arabisch leren bestaat uit drie niveua’s , het bevat leerboeken en werkboeken gecombineerd in een boek. De gehele serie kan intensief worden onderwezen in 300 lessen (gemiddeld 45 minuten een klasse,) 100 lessen voor elk niveau. In onze opleinding behandelen we niveua 1 en 2. Zo krijgt de student binnen twee jaar een behoorlijk niveua van de Arabische taal.

Leerdoelen van het Arabisch leren

 Zodra jij de Arabische taal beheerst, zal er een wereld voor je opengaan. De Arabische taal wordt wereldwijd door gemiddeld 280 miljoen mensen gesproken.
Naam studie
Arabisch direct voor jouw (conversatie gericht)
N i v e a u
HBO, Academisch
T oe l a t in g s e is e n
studenten minimaal 18 jaar
Inhoud
Module 1
Inleiding
Module 2:
Het gezin
Module 3:
Wonen
Module 4
Dagelijks leven en test
Module 5
Eten en drinken
Module 6
Het gebed
Module 7
Studeren
Module 8
Werk
Module 9
Boodschappen doen
Doelstelling studie
Het leren lezen, begrijpen en spreken van de Arabische taal van het alledaagse leven
Voor wie?
Voor iedereen die geintereseerd is om de Arabische taal te leren.
P laats, tijd en docent
Online, 2 uur per week elke vrijdagavond 18:00-20:00 start  september 2015. Bijeenkomsten m.b.t. de studie worden nader bekend gemaakt.
Aan te schaffen studiemateriaal
Studieboek Arabisch direct voor jouw
Duur studie
1 jaar van 10 maanden elke week 3 uur
tussentijdse toetsen
2 examens
Studiebelasting
Contacturen: 90
Thuisstudie: 90
Totaal SBU: 180 studiebelastingsuren.
Verdeeld over 10 maanden
Vrijstellingen
Er worden geen vrijstellingen verleend. De eerste les is een proefles.
Inschrijving
Middels inschrijving via www.tarbiya.nl/inschrijven/
Speciale voorwaarden
Op deze cursus zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.