Prophet-Muhammad-PBUH-Grave-Pictures

Islamitische psychologie deel 2, de behandelwijze van de Profeet salla Allahu alaihi wassalam. Start 29-01-2017 Rotterdam. Aanmelden kan nog!

 

Inschrijven  kan nog voor deze groep!!!!

Deel 2

 

Leren en inzicht krijgen in hoe de Profeet Mohamed de mensen heeft behandeld, begeleid en geholpen. Een kans om zelf te ontwikkelen en anderen helpen te ontwikkelen. Gezellig, leerzaam en interessant.

 Deel 2

Heeft de Profeet Mohammad salla Allahu ‘alaihi wassalam werkelijk  antwoorden en oplossingen voor de hedendaagse problemen? Als de Profeet gezonden is door de Schepper van de mensen, dan moet zijn (be)handelwijze toch de beste zijn? Hoe komt het dan dat juist moslims vele problemen hebben?  Hoe heeft de Profeet de beproefden en de zieken behandeld? Hoe heeft hij de zondaars begeleid?  Welke instructies heeft hij gegeven en wat was zijn aanpak? Deze en nog andere vragen worden beantwoord in  deze studie.  De Profeet Mohammad is gezonden als een barmhartigheid naar de gehele mensheid zoals Allah zegt in de Koran: We hebben u enkel gezonden als een barmhartigheid naar de gehele mensheid. In Zijn behandeling  van de mensen en de omgang met hen is een waar voorbeeld voor ons. Dit is voor eeuwig en dus is zijn (be)handelwijze voortdurend en niet beperkt aan een tijd of plaats. Daarom is het van belang om in deze tijden warin verschillende soorten problemen zich verspreid hebben  terug te grijpen naar zijn (be)handelwijze. De Profeet spreekt niet uitzichzelf maar uit openbaring. Hij werd daarom aangestuurd, geinspireerd en soms ook gecorrigeerd door Allah de Verhevene in zijn behandeling. In deze studie leer je welke instructies de Profeet heeft gegeven aan bepaalde doelgroepen en individuen. Dat kunnen mensen zijn met een handicap, de getroffenen, de zieken, schuldenaars zondaars en andere zwakkeren in de samenleving. De studie is niet alleen een verrijking voor de hulpverlener maar ook een bijdrage aan jouw eigen ontwikkeling.

De inhoud:

Module 1:

De Profeet Mohammad, zijn afkomst, zijn missie en zijn doel, zijn wijsheid en kennis

Module 2:

Onze plichten jegens de  Profeet

Module 3:

Verdieping in de grootste goede eigenschappen van de Profeet

Module 4:

Zijn behandelwijze van de beproefden

Module 5:

Zijn behandelwijze van de zieken en de beperkten en wijsheden hierachter/training behandelplan

Module 6: 

Zijn behandeling van andere subgroepen in de samenleving zoals de armen en onderdrukten/training behandelplan

Module 7: toets en eindbespreking

Meld je aan om vrijblijvend de studiegids te ontvangen