Wie-zijn-Heer-kent-kent-zichzel-1

“Wie zichzelf kent, kent zijn Heer”

Samenvatting

Het westerse mensbeeld is een seculier mensbeeld. Een mensbeeld dat de ziel en de geest niet eens erkent en ook niet gelooft in een God. Islamitische psychologie heeft een basis die de moslims meer dient en nuttiger is voor de moslims. Islamitische psychologie is gebaseerd op de islamitische geloofsovertuiging en wordt gekaderd met de islamitische wetten. Het is gebaseerd op het geloof in Allah. De basis van de islamitische psychologische hulpverlening gaat terug naar een toegewijde houding jegens Allah. Derhalve is al-Ichlaas (toewijding voor Allah) niet alleen een vereiste en noodzakelijk in de begeleiding en hulpverlening maar bij alles wat Allah heeft voorgeschreven aan daden en uitspraken. Daarom is het belangrijkste onderdeel in de islamitische psychologie het kennen van Allah. Want Allah is de Enige (Heer). Hij heeft de ziel geschapen en geleid in de zielenwereld middels het eerste verdrag en in de materiële wereld middels het tweede verdrag. In de zielenwereld heeft Allah mensen geschapen met de zuivere al-fitrah. Dat is de ingeschapen natuur van de zuivere overtuiging, geloof en totale afhankelijkheid van Allah. In het tweede verdrag heeft Allah via de profeten de mensen bericht dat de sjaitaan de grootste vijand van de mens is. Allah heeft bericht hoe de mens zich kan beschermen tegen deze vijand. Een islamitische psycholoog is dan ook bezig met het helpen van de cliënten om deze vijand te overwinnen. Dat kan echter alleen als hij een goede kennis heeft van wat de wetten van Allah. Er zijn namelijk schadelijke elementen in de zichtbare en de onzichtbare wereld, verboden en geboden, aangeraden, afgeraden zaken en prioriteiten.
De psychologisch begeleider moet hiervan kennis hebben om tot juiste adviezen en hulpverlening te komen. Voor een psychologisch begeleider is het ook van belang om te weten hoe de natuurwetten die Allah heeft ingesteld opgebouwd zijn. Natuurwetten zijn de wetten van Allah die Hij heeft ingeschapen in de mens en de natuur welke bewerkstelligt worden en vorm krijgen door oorzaak en gevolg van de daden van de mensen. Tevens moet de psycholoog goed weten hoe het lichaam en de ziel werkt en hoe ze met elkaar zijn verbonden. Want hij/zij moet weten hoe men zijn ziel kan reinigen. En veel mensen zoeken vaak hulp voor hun probleem en vergeten daarbij dat ze beproeft worden. Het is dan ook verplicht voor de psycholoog om de cliënt te doen inzien dat hij/zij beproeft wordt. De smeekbede is hierbij een goed middel. Maar ook het kennen van de wijze waarop de Profeet deze mensen heeft behandeld is een plicht en noodzakelijk om een goede islamitische psychologische begeleiding te geven.

Bestel het boek hier: Boek bestellen

de-zeven

De zeven sleutels van sura al-Fatiha naar geluk en succes

STUDIE DE ZEVEN SLEUTELS VAN SURA AL-FATIHA NAAR GELUK EN SUCCES

Sura al-Fatiha is het moeder van het boek. Het zijn de zeven mathani. Het is de krachtigte sura. Het is de bron van alle geluk en succes in deze wereld en het hiernamaals. Echter. ik zag dat we niet verder kwamen, al lazen we deze sura zo vaak. Ik zag dat we niet succesvol werden al bogen we ons vaak na het reciteren van de sura. Waar is dan die leiding waar zeventien keer per dag  middels de sura om wordt gevraagd? Ik ben erachter gekomen dat een van de reden is dat we deze sura niet overpeinzen tijdens het gebed. Deze sura is de kern van het gebed, sterker nog het is gebed. De Profeet zei namelijk: Degene die sura al-Fatiha niet reciteert, zijn gebed is ongeldig.[1] Het gebed wat in het Arabisch salaat betekent, komt van het woord sila wat contact maken betekent. De sura is de contactlijn. van het gebed waarmee we  contact maken met Allah om de bovenstaande doelen waar te maken. Deze sura is namelijk de code en het bevat de zeven sleutels naar geluk en succes. Het is een smeekbede, een lofuiting en een bron van wijsheden en en kennis.

De inzichten in de sura en de daarmee gepaarde  belevingen in mijn gebed  heb ik omgezet tot een praktische gids naar geluk en succes in de overpeinzing en beleving van sura al-Fatiha. Ik heb het aangevuld en onderbouwd met ayat uit de Koran en authentieke hadith van de Profeet, zonder enige afwijking of verkeerde interpretatie. De inzichten komen uit ervaring en zuivere kennis en het is een uitnodiging naar alle bidders om hun gebed te herzien middels de overpeinzing en beleving van sura Al-Fatiha. Het is een uitnodiging voor degene die het gebed niet bad en het volle recht gaf aan deze prachtige sura in het gebed. Het is niet een tafsir maar meer  een tawil, want tawil is de uitwerking en het resultaat van de sura in mijn leven. De wisselwerking tussen ons en Allah is prachtig want hij beantwoord onze vragen en spreekt tot ons in het gebed middels de recitatie van de Koran. Wat ik ook heb ontdekt is dat onze gebeden worden verhoord en Allah onze vragen beantwoord in het gebed. In sura al-Fatiha spreken wij tot Allah en smeken Hem. In de aya’s of de sura’’s die daarna gelezen worden beantwoord Allah ons.

 

Start 1 januari 2017

INHOUD

1 Bismilahi rahmaan irrahim.

1.1 In de naam van Allah naar geluk en succes.

Module 1 Sura al-Fatiha  leidt je naar  geluk en succes.

1.2 Alhamdulilah rabi alam, Alle lof behoort aan Allah, de Heer der werelden.

1.3 Alhamdulilah.

1.4 Rabi al-Alamin.

1.5 Het zoeken naar Allah zit in je natuur, fitrah.

1.6 Het zoeken naar geluk zit in je natuur,fitrah.

1.7 Kies voor wat Allah van je wil, dan verdwijnt de zorg van wat je zelf wil

1.8 Kom  tot rust

Module 2 Arrahman-Arrahim.

2.1 De mogelijkheden die Allah voor je heeft geschapen zijn onbeperkt.

2.2 Los komen en vrij zijn.

2.3 Reis, ga en zie.

2.4 Bezoek je familie.

 1. 5 Maak gebruik van de kennis en je verstand.

2.6 Zoek onderzoek, leer en praktiseer, ontwikkel en groei

2.7 Verdiep je in de kennis die jou  gelukkig wat maakt.

2.8 Geniet van de verscheidenheid en  de harmonie in het leven.

2.9 Allah heeft alle schepselen dienstbaar gemaakt voor jouw geluk.

Module 3 Maliki yawmi dien. De Heerser op de dag des oordeels.

3.1 “Dit is mijn bezit”.

3.2 Wordt niet jaloers op wat anderen bezitten.

3.3 Leg je neer bij Zijn  wettelijke beslissing ten voordele van Zijn natuurlijke beslissing.

3.4 Wat je krijgt kun je alleen krijgen wanneer Allah het wil op het moment dat Allah wil zoals Allah wil

Module 4  Iyaka na’budu wa iyaka nasta’in Alleen U aanbidden we en alleen U vragen we om hulp.

4.1 Een positief doel hebben in je leven.

4.2 Maak een plan.

4.3 Ga voor de top.

4.4 Switchen voor opfrissing.

Hadith o mijn dienaar ik vraag van jou al ibada dus speel niet.

4.5 Wa iyaka nastain En alleen U vragen we om hulp.

4.6 Alleen op Allah vetrouwen.

4.7 Zoek de engelen onder de mensen.

4.8 Zoek een leraar.

4.8 Beproevingen overwinnen.

4.10 Geduld hebben.

4.11 Verlossing in benardheid, vrijheid in de gevangenis.

4.12 Wees sociaal en maak vrienden.

4.13 Kleed jezelf aan met de voortreffelijke karaktereigenschappen.

4.14 Houdt stand door het gebed en  tijdsplanning.

4.15 Salaat al fajr bidden.

4.16 Het nachtgebed.

4.17 Salaat al-stighara bidden.

4.18 Koran lezen.

4.19 Ultieme geluk in het licht en wijsheden van de Koran.

4.20 Maak veel wandelingen.

Hadith zoek hulp middels de ochtendwandeling, avondwandeling.

Module 5 Leid ons op het recht pad Ihdina sirat al-Mustaqim.

5.1 Leiding middels de tekens van Allah.

5.2 Veranderen van koers.

5.3 Stress brengt verlichting ina ma al; usri yusra.

5.4 Koppel je succes niet altijd met wereldse gewin.

Module 6 Ghairi almaghdubi ‘alaihim (Niet dat van degene op Wie de toorn is)

Wa la dalin (En ook niet dat van  de dwalenden )

6.1 Niet afwijken  en verdwalen.

6.2 Raak niet afgeleid en misleid.

6.3 Kijk uit voor wolven in schaapskleren.

6.4 Laat  je niet misleiden door de verschijning.

6.5 Doe geen dingen die anderen van je willen, welke je zelf niet leuk vindt om hun plannen te vervullen. 

6.6 Niet forceren.

6.7  Niet haasten  

1

Studie islamitische psychologie deel 3

Nieuwe studie  die dien en dunya verbindt. Succes in kennis, wijsheid en actie

 
Middels de diepere kennis van de verplichtingen van het hart en het ontdekken van   de talenten die Allah je heeft gegeven met het plan dat Allah voor jouw heeft gemaakt   jouw verheven doel waar te maken. De trappen van succes en gelukzaligheid betreden door  de  diepere inzichten over Allahs perfecte  namen en voortreffelijke eigenschappen.

Onderwerpen die o.a.  in de studie worden behandeld zijn:

 • Inzichten in de voortreffelijke namen en perfecte eigenschappen van Allah en de relatie met onze manieren van aanbidding
 • Alhamd, almulk Verduidelijking en uitleg van lof en heerschappij
 • Overpeinzing van de Koran
 • Tadabur, tafakur, tadhakur, een diepere studiebenadering van de Koran en het effect ervan op de ziel
 • De basis van de vier namen als basis voor alle kennis
 • Het geloof in Allah is de voeding van hart en ziel
 • De twee belangrijkste redenen voor het wegblijven van de gunsten van Allah
 • Verduidelijkingen van de aanwezigheid van wijsheid in alles wat Allah heeft geschapen en alle wetten en regels
 • Verduidelijking dat de wetten en regels van Allah altijd het goede als resultaat hebben en altijd leiden naar gelukzaligheid in deze en de volgende wereld
 • Voorbeelden van deze doelmatigheden
 • Verdieping in de kennis van de verplichtingen van het hart (vertrouwen, sabr, doorzettingsvermogen, optimisme enz…)
 • Verdieping in de succesfactoren van deze kennis
 • Het vertrouwen op Allah als fakkel en basis
 • De Profeet almutawakil ons voorbeeld in vertrouwen op Allah, plannen, ondernemen en actie nemen
 • Inzicht in de schadelijke zaken die dit verhinderen
 • Voorbeelden van succes van de Profeten, de goede mensen en andere grootheden
 • Hoe jouw talenten te ontdekken.
 • Hoe jouw talenten en capaciteiten om te zetten naar een verheven doel
 • Hoe dit doel te bereiken
 • Hoe een plan maken om het doel te bereiken
 • Hoe de focus te hebben
 • Welke smeekbedes, gebeden en andere rituelen gaan hiermee gepaard

Praktische informatie

 •  Start studie: 16 april 2017
 • Locaties studie: Rotterdam, vorkstraat 3
 • Studiemateriaal: de 7 sleutels van sura al-Fatiha tot succes en geluk
 • Duur studie 3.5 maand 7 bijeenkomsten van 4.5 uur
 • Kosten studie 170E exl. studieboeken
Inschrijven voor deze studie

Free online poker not real money

Slots are slots. If you are which is used to participating in them using a offline casino, you are not most likely going to possess troubles adjusting to their online relative. The process is the equivalent: put in money, find your paylines and guarantee, as well as showing up in the spin control button. One area this is raising rapidly in game is mobile phone. In reality, the wireless game playing sector is projected to achieve $54 billion dollars by 2015. Online gambling, and slots in distinctive, aren’t an exception. In excess of 13 thousand many people play (sociable) casino games on a monthly basis.
Within the last season, more and more mobile phone casinos have actually been announced to spend time playing on mobile phones and pc tablets. If you want to find here are the Immortal Romance slot mobile casinos for apple iphones and Android operating system, and additionally pc tablets, like iPad and Samsung Message, see our phone casinos webpage. Slots for apple ipad tablet are the better of them all – how you will can get connected to the tv screen makes the activity participate in extra enjoyable and rewarding.

Cleopatra 2 slots

If you are searching to try out slots for an ipad device, we can assist you to – review our ipad device casinos website. The games also work for other IOS instruments, like apple iphones and iPods. Casinos for Android mobile phone are generally quite common and also suggest to a huge range of vegas casinos slots for actual money. If you want to relax and play slots on Android (including phones and pills) we will assist you to – see our Android os casinos article for additional information

 • So much establishes your fate at a slot piece of equipment is the one handful. The rate payment and this is what registers and determines the number of get back to members in earnings when taking part online slots. The objective of this post is to learn the inside methods the payout rates are computed. Regardless whether they usually are assessed manually, what initiates them to pay out and anything they honestly result in regarding our bankrolls bonus other frequent considerations.
 • If so far you might have only knowledgeable the basic berry fitness equipment on a reside casino as soon as one has look at this you are going to create an enormous volume of new opportunities. Most old classic slot emulators are missing of added bonus features but when they generally do they are likely to be lovely practical like nudges also know as the basically pointless spin prevents showcase.
 • Progressing slots are among the preferred of any athletes, featuring more substantial jackpots plus some scenarios everyday living swapping sums of capital. Any player of slots has more than likely wanted in the past as well as other that they would gain their Major A single! But, make sure you discontinue and really feel previous to selecting to enjoy slots as possibility of acquiring hit by super are more than getting a considerable triumph in! That said it does not signify you shouldn’t play the game.
 • For anybody wanting to play perfect slots online at their unique laptop, online slot equipments have loads to consider. Normally you can like the carry out style http://en.casinoz.me/game/Wild-Water-net-entertainment.html no charge have fun playing approach or digg towards the actual money alternative. Slots-777.com gives you you all the fun of cost free slots and finest offers to execute Real money slots with complimentary rewards only on the very best online casinos. You can find all recent slot games, 3-reel slots, 5-reel slots, roughly 243 paylines, with benefit circular, accelerating pooled jackpots and the most desirable and others amusing animation truly!

Gambling slot

The many most effective online slots free of cost on this web site for your requirements. Really enjoy Freely available Rotates, Jackpot Slots and Added bonus Rounds. Highly rated free of cost online slots with striking pictures and seems gives you the optimal slot equipment game feel one has ever had! Rehearse all games risk free and should you prefer to play for actual money you’re only a press outside the genuine article. Begin now hitting just one of slot appliance previously. All Display Slot Devices fill immediately and tend to be absolutely free so that you could have a good time with. It’s now your use rewrite and dominate!
Should you be looking to find the best online casinos to enjoy slots for high stakes, you will notice that the entire online casinos we collection is able to appeal to your business needs. Most of the casinos we identify are ideal for quarter slots, buck slots, $5 slots. $10 slots and $100 slots games. Please visit our excessive limit slots webpage Please make sure to bear in mind that casino slots are for amusement in case you gamble online, you will probably greatly reduce inside the extended-operate. It’s exactly about having fun, not about making moolah

istanbul-blauwe_moskee-7

Tolerantie van de islam

Tolerantie van de islam.

Vraag: “Hoe kunnen we de tolerantie van de islam bewijzen aan de niet-moslims en dat de de islam een ​​religie van gemak is?”

Antwoord:


Alle lof is voor Allah.

De islam is een religie van barmhartigheid en vriendelijkheid, en een religie van tolerantie en gemak. Allah belast deze natie niet met iets wat zij niet aankan. Wie het goede doet wordt beloond met het beste, en wie kwaad doet wordt met een passende straf gestraft zoals Allah zegt: “Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 286).

Allah heeft de moeilijkheden en ontberingen voor de moslims opgeheven met betrekking tot alle godsdienstige plichten, Allah zegt: Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.” (Soerat al-Hadj (22) aayah 78).

Elke zonde waarin de moslim vervalt als gevolg van een fout, vergeetachtigheid of dwang wordt door Allah vergeven zoals Allah zegt: Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 286).

Allah zegt: “Ik zal jullie dit niet aanrekenen.”

Een moslim wordt verantwoordelijk gehouden voor opzettelijkheid en niet voor fouten. Allah zegt: En er is geen zonde voor jullie in de fouten die jullie daarmee (per ongeluk) hebben gemaakt, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen.” (Soerat al-Ahzaab (33) aayah 5).

Allah is de Erbarmer, de Barmhartige en Hij stuurde Mohammed met de gemakkelijke en tolerante religie islaam: Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 185).

De boodschapper van Allah zei: “Religie is erg gemakkelijk en degene die zichzelf overbelast in zijn religie zal niet in staat zijn om verder op die manier te gaan. Dus u moet geen extremisten zijn, maar proberen dichtbij volmaaktheid te zijn en de goede berichten te ontvangen dat u onderscheiden zult worden; en verwerf sterkte door in de ochtend en de nachten te bidden.” (Overgeleverd door imaam al-Boekhaari).

De Shaytaan is en blijft de grootste vijand van de mens, hij doet hem het gedenken van zijn Heer vergeten en siert voor hem de zonde en maakt deze aantrekkelijk. Allah zegt:De Shaytaan heeft hen overmeesterd, waarna hij hen de gedachtenis van Allah deed vergeten. Zij zijn degenen van de groep (volgelingen) van de Shaytaan. Weet: voorwaar, de volgelingen van de Shaytaan zijn de verliezers.” (Soerat al-Moedjaadalah (58) aayah 19).

De boodschapper van Allah zei: “Allah vergeeft de slechte gedachten van de moslims zolang zij er niet over praten of ernaar handelen.” (Overgeleverd door imaam Moeslim: 127).

Als iemand een zonde verricht en door Allah bedekt wordt is het de zondaar niet toegestaan openlijk over zijn zonde te spreken. De boodschapper van Allah zei: “Iedereen van mijn natie zal vergeven worden, behalve de ‘Moedjaahiroen’.”1 (Overgeleverd door imaam Moeslim 2990).

En Indien iemand een zonde pleegt en vervolgens tot inkeer komt en berouw toont zal door Allah vergeven worden: “Jullie Heer heeft Zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven. Indien een van jullie uit onwetendheid slecht doet en dan daarna berouw heeft en zich betert: voorwaar, dan is Hij Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat al-An’aam (6) aayah 54).


En Allah is de Meest Vrijgevige, Hij verdubbelt de goede beloningen…en vergeeft de zonden, zoals de profeet
verduidelijkt in zijn woorden: “Allah heeft de goede en de slechte daden vastgesteld. Vervolgens heeft Hij de volgende uitleg gegeven: Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten, maar daar niet toe komt, dan telt deze bij Allah als een volledig goede daad. Als iemand van plan is om een goede daad te doen en deze ook verricht, dan telt deze bij Allah als tien tot zevenhonderd of zelfs nog meer goede daden. Als iemand van plan is om een slechte daad te verrichten en deze niet uitvoert, dan telt deze bij Allah als een volledig goede daad. En als iemand een slechte daad van plan is en deze ook uitvoert, dan telt dit bij Allah als één slechte daad’. (Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim).

Uit het boek ‘Oesoel ad-Dien al-Islaamie’ van Sheikh Mohammed ibnn Ibrahim Tuwaijri.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem beschermen- Vraagnummer: 10590.

1 Zie die openlijk en zonder schaamte over hun zonden praten.

original

Het uitnodigen tot de islam

Het uitnodigen tot de islam.

Hoe dient de Da’wa (uitnodiging) tot de islam te zijn?


Alle lof is voor Allah.


Allah schiep de mens, en liet hem op deze aarde wonen en heeft hem niet aan zijn lot overgelaten en doelloos gelaten. Hij heeft hem geïnspireerd van wat hij nodig heeft van eten, drinken en kleding. In alle tijdperken heeft Allah een wetgeving neerdgezonden die de mens dient te volgen en waar zijn geluk vanaf hangt in elk tijd en plaats.
Zijn geluk en voorspoed zowel in deze wereld en het Hiernamaals is het volgen van deze wetgeving van Allah en het nalaten van alles wat hiervan afwijkt: En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” (Soerat al-An’aam (6) aayah 153).

Islaam is de laatste hemelse religie en de Qor-aan is het laatste hemelse Boek en Mohammed is de laatste profeet en boodschapper van de boodschappers. Allah heeft hem opgedragen om deze religie aan alle mensen te verkondigen: “…en deze Qor-aan is aan mij geopenbaard om jullie ermee te vermanen en (ook) een ieder die erdoor bereikt wordt.” (Soerat al-An’aam (6) aayah 19). Allah heeft Zijn profeet Mohammed met de islaam gestuurd naar alle mensen zoals Allah zegt: “Zeg: “O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen.” (Soerat al-A’raaf (7) aayah 158).

Het uitnodigen tot de islaam behoort tot de besten daden, want hierin zit het leiden van de mensen naar het rechte pad, en hen te begeleiden en de leiden naar geulzaligheid zowel in deze wereld als in het Hiernamaals: En wiens woord is beter den dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: “Voorwaar, ik behoor tot de moslims.” (Soerat Foesilat (41) aayah 33).


En het uitnodigen tot de islaam is een eervolle zaak want dit was de taak van de boodschappers en gezanten. De boodschapper van Allah heeft duidelijk gemaakt dat zijn missie in dit leven, en de missie van zijn volgelingen het uitnodigen tot Allah is. Allah zegt: Zeg: “Dit is mijn Weg (godsdienst), ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.” (Soerat Yoesoef (12) aayah 108).

Moslims in het algemeen en de geleerden in het bijzonder zijn bevolen op te roepen tot de islaam, zoals Allah zegt: “En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (dit) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.” (Soerat aal-‘Imraan (33) aayah 104).

Hij zei: “Verkondig over mij, al is het een vers.” Overgeleverd door al-Boekhaari (3461).
Het uitnodigen tot Allah is een geweldige grootse missie, want het is mensen uitnodigen om alleen Allah te aanbidden en hen te brengen van duisternis tot het licht, en het vervangen het kwaad in het goede, en de waarheid in plaats van de leugen. Dus, is het nodig dat degene die hiermee bezig is gedegen kennis heeft en jurisprudentie over zijn religie. Hij dient te beschikken over geduld, verdraagzaamheid, zachtheid en vriendelijkheid en geld en ziel op te offeren om de omstandigheden en gewoonten van de mensen te kennen. Allah
zegt: “Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn Weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.” (Soerat an-Nahl (16) aayah 125).

Allah heeft Zijn boodschapper begunstigd met Zijn uitspraak: En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. Vergeef hen dus (hun fouten) en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen bij de zaak.” (Soerat aal-‘Imraan (3) aayah 159).


De moslimprediker kan worden blootgesteld in zijn Da’wa aan heftige dialogen, en in het bijzonder met de mensen van het Boek (joden en christenen). Allah heeft opgedragen, in geval er een redetwist is met deze groep, om te betogen op de beste manier met zachtheid en vriendelijkheid en de presentatie van de beginselen van de islaam zoals het gekomen is puur en zuiver, zonder dwang zoals de Almachtige heeft gezegd:
“En redetwist niet anders dan op de beste wijze met de lieden van de Schrift, behalve met de onrechtplegers onder hen. En zegt: “Wij geloven in wat aan ons is neergezonden en in wat aan jullie is neergezonden; en onze God en jullie God is Één, en wij hebben ons aan Hem overgegeven.” (Soerat al-‘Inkaboet (29) aayah 46).

Het uitnodigen tot Allah heeft een grote deugd en een grote beloning van Allah. De boodschapper van Allah zei: “Wie uitnodigt naar leiding, hem komt dezelfde beloning toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij zijn beloning verminderd wordt. En wie uitnodigt tot dwaling komt dezelfde zonde toe als degene die hem in deze dwaling volgt, zonder dat daarbij zijn zonde afneemt. Overgeleverd door imaam Moeslim (2674).

Als de fysieke bouw de nodige inspanning en geduld heeft, dan is het ook zo dat de bouw en opvoeding van de ziel en ego en deze de waarheid te laten volgen onderhevig is aan geduld en opoffering. De profeet heeft opgeroepen tot de islaam en was geduldig voor het getreiter van de afgodendienareen, de joden, en de huichelaars. Zij hebben hem beledigd, verloochend, en gooiden naar hem met stenen. Ze beschuldigden hem van tovenarij en dwaasheid, of dat hij een dichter was. Hij had voor dit alles geduld totdat Allah hem de overwinning en zege gaf, en zijn religie de overwinning heeft gegeven. Het is aan de moslimprediker om de boodschapper als voorbeeld te nemen: “Wees daarom geduldig: voorwaar, de belofte van Allah is waar. En wordt niet verontrust door degenen die niet (door jou) overtuigd zijn.” (Soerat ar-Roem (30) aayah 60).

Het is de moslims verplicht om de boodschapper van Allah te volgen en zijn weg te volgen in het uitnodigen tot de islaam, geduld te hebben omwille van Allah, zoals de boodschapper van Allah ook geduld had: “Voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.” (Soerat al-Ahzaab (33) aayah 21).


Er is geen opleving en bloei en geluk voor de islamitische natie behalve door het volgen van deze religie. Daarom heeft Allah bevolen om deze religie te verkondigen aan alle mensen. Zoals Hij
zegt: “Dit is een verkondiging voor de mensen, opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden, en opdat zij weten dat Hij de Enige God is en opdat de bezitters van verstand de vermaningen ter harte zullen nemen.” (Soerat Iebrahiem (14) aayah 52).

Uit het boek “Oesoel ad-Dien al-Islaamie” van Sheikh Mohammed ibn Iebrahim Tuwaijri.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem beschermen- Vraagnummer: 12376.

 

koran

Hoe dienen ouders om te gaan met de vragen van hun kinderen

Hoe dienen ouders om te gaan met de vragen van hun kinderen over de zwangerschap en hoe deze tot stand gekomen is?

Vraag:

Ik heb een zoon van 6 jaar oud, en ik ben zwanger; hoe kan ik hem uitleggen hoe de foetus in mijn buik tot stand gekomen, en omdat hij herhaaldelijk vragen stelt en tot op heden geen antwoord heb gegeven op zijn vragen? Gelieve me te informeren, moge Allah jullie rijkelijk belonen.”

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.

Het is zeer belangrijk dat ouders aandacht schenken aan de vragen van hun kinderen, ongeacht wat de visie van de ouders is over deze vragen. De ouders dienen ook niet aan de kinderen te laten merken dat ze deze vragen vervelend of onnozel vinden, zodat er geen teleurstelling ontstaat bij het kind en gaan inzien dat hun ouders geen interesse hebben in het beantwoorden van hun vragen.


Wat betreft de vraag die hier gesteld is:
de moeder kan in het antwoord op de vraag haar kind verplaatsen naar Allah de Schepper en Zijn vermogen, en hoe Hij een levende voortbrengt uit de dode, en een dode voortbrengt uit de dode, en hoe Allah Aadam schiep uit klei en vervolgens zijn nakomelingen in de baarmoeder van de moeders, en hoe de Macht van Allah tot uiting komt in de groei en stadia van de foetus en zijn groei hierin, en hoe deze verandert van stadium naar stadium zoals een kuikentje voortkomt uit een ei.


Zo is de moeder in staat om met haar kind te praten over de Kracht van Allah, Zijn schepping, en Zijn zorg voor de mens en Zijn wijsheid, en hoe Hij hem verzekerd van zijn leven in de baarmoeder van zijn moeder zonder dat deze baby bij machte is iets te doen..
Zo kan de moeder het kind beantwoorden op deze leeftijd met een algemene antwoordt dat een geloofsovertuiging in zijn ziel verankert. Het is allemaal juiste informatie, zonder twijfel, bij voorkeur ondersteund door het opnoemen van Qor-aan verzen die hij begrijpt. Zo kan de moeder in het antwoord op haar vraag haar kind volledig overbrengen naar een ander onderwerp dat haar mogelijk maakt geen antwoord te geven op de gevoelige vragen, en tegelijkertijd vrijgesteld is van incorrecte informatie.

En Allah weet het beste.

Bron:
www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Fatwanummer: 160348.

echtscheiding

Redenen voor een echtscheiding

Enkele redenen voor een echtscheiding

Wat zijn de oorzaken van echtscheiding ?”

Alle lof is voor Allah.

Voor echtscheiding zijn er vele redenen en oorzaken, waaronder: gebrek aan harmonie tussen het paar en dat is dat er geen liefde en genegenheid is tussen de ene huwelijkspartner voor de ander, of van beiden; of de slechte houding van de vrouw ten opzichte van haar man door gebrek aan gehoorzaamheid aan haar man in de goede dingen; of slechte houding van de man en de onderdrukking van zijn vrouw en het niet hoffelijk behandelen van haar; een ander oorzaak is het onvermogen haar rechten na te komen of dat de vrouw de rechten van de man niet nakomt; een ander oorzaak is het zondigen van een van hen of van beiden waardoor de onderlinge huwelijksrelatie verslechterd dat resultaat in een echtscheiding; een ander oorzaak voor de scheiding is het gebruik van alcohol, drugs, of roken door zowel de man als de vrouw; een ander oorzaak voor de scheiding is de slechte relatie tussen de vrouw en de ouders van haar echtgenoot of met die van hen, en het niet gebruiken van de wijsheid in de omgang met hen beiden of een van hen. Een ander oorzaak voor de scheiding is het gebrek van de vrouw voor haar hygiëne, kleding en het opmaken voor haar man en een goede omgang tussen beiden.

Zie Fataawa Sheikh ibn Baaz – moge Allah hem genadig zijn– “Fataawa al-Djaami’ah lilmaratoe al-Moslimah” 2/666.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Fatwanummer: 13243.

medina

Het huwelijk tussen neef en nicht

Is een huwelijk tussen familie een oorzaak dat er gehandicapte en misvormde kinderen geboren worden?


“Ik ben verloofd met mijn nicht en we gaan binnenkort trouwen, en ik hou veel van haar. Jullie weten dat het huwelijk van familieleden kan leiden tot gehandicapte en misvormde kinderen, en dit alles in Allah’s Handen ligt. Ik kan haar niet vragen om een ​​risicoanalyse te doen vòòr het huwelijk. Is het mogelijk om te trouwen en het huwelijksfeest uit te stellen tot na dat we beschikken over de nodige risicoanalyse? Wat moet ik doen als de analyse resultaat positief is en we kinderen kunnen krijgen die misvormd zijn? Is het voor mij dan toegestaan om te onthouden van het huwelijk?

Het is moeilijk voor mij om het huwelijk te ontbinden vanwege vele redenen, waarvan een is dat ik veel van haar hou. Wat moet ik doen?”

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.

Allah heeft het huwelijk wettelijk gemaakt, en heeft het huwelijk een Soennah van de boodschappers laten zijn. Dat is vanwege de grote belangen die hieraan verbonden zijn, zoals het vermeerderen de natie, het voorkomen van de geleerden, Moedjahedien, de rechtschapen en vromen enz… en om de banden en de liefde en genegenheid tussen moslims door het huwelijk te versterken, en mededogen tussen de echtgenoten te versterken.

Er is geen vers uit de Qor-aan of een overlevering waarin gewaarschuwd wordt voor het trouwen met naaste familieleden.


Integendeel, er zijn bewijzen gekomen die tegenovergestelde hiervan zijn: Allah
zegt: “O profeet, voorwaar. Wij hebben jou jouw echtgenotes die jij hun bruidschat hebt gegeven toegestaan, en de slavinnen waar jij over beschikt van wat Allah voor jou heeft aangewezen; en de dochters van jouw oom en de dochters van jouw tantes van vaderszijde; en de dochters van jouw oom van moederszijde en de dochters van jouw tantes van moederszijde. En (ook) zij die met jou zijn uitgeweken.”1

Zo trouwde de profeet Zaineb de dochter van Djahsh, zij was de dochter van zijn tante. Zo liet hij ook zijn dochter Fatima trouwen met zijn neef ‘Ali ibn Abie Taalib. Dit is een bewijs wat aangeeft dat er niets mis is met het huwelijk tussen familieverwanten.


Op basis van dit: het verbieden van het huwelijk tussen familieverwanten, of beweren dat dit de reden is voor de verspreiding van ‘Syndroom van Down’
2 ziekte of het voortkomen van een generatie die lichamelijk gehandicapt of ziek is, is onjuist.

Het kan zijn dat een huwelijk met familieverwanten of anderszins een oorzaak is een van een van deze ziekte(n), maar dit is zelden. Het blijft binnen de grenzen van enkele gevallen of zeldzaamheid.

Over dit onderwerp zegt Dr. Ahmed Ibrahim Shawki, werkzaam als consultant van de “Internal Medicine” voor interne- en hart ziekten en hoofd van het wetenschappelijke hoge raad voor islamitische zaken:

“Als een geleerde kritische blik werpt op dit onderwerp en hierover nadenkt zal hij opmerken dat wat beweert wordt dat “het huwelijk tussen familieverwanten de genetische ziekten verhoogt bij de nakomelingen” niet juist is alle gevallen. Het kan waar zijn in bepaalde gevallen, maar het is niet waar in alle gevallen, en derhalve is dit geen algemene wet of regel.”


Totdat hij zei:

Zo vinden wij ook dat er bij ziekten die beheerst worden door recessieve genen geen voorkeur/afkeur wordt gegeven wordt aan het huwelijk tussen naasten. Indien er in een huwelijk tussen familieverwanten een zekere schade zit, dan had Allah dit niet toegestaan verklaard voor Zijn boodschapper, en Allah heeft nadrukkelijk het huwelijk met de dochters van zijn oom, tantes (van zowel de vaders- en moederskant).”3 Einde citaat.

Maar als het bewezen is via medische verklaringen, onderzoek, of kennis van de genetica en de aard van de ziekte, en analyses van artsen die aanbevelen om het huwelijk te vermijden met familieverwanten, is het in dit geval niets mis mee met het verlaten van een huwelijk met een vrouw die een familieverwant is.

Maar dat dit als een algemene regel en wet genomen wordt, en verboden wordt een vrouw te huwen die een familieverwant is, uit angst voor genetische of geestelijke gehandicapte ziekten, is onjuist.

Sheikh Saleh Ibn Humaid, werd gevraagd:

“Wat is jullie standpunt over iemand die meent dat het huwelijk met familieverwanten voorkomen dient te worden en vindt dat het huwelijk met familieverwanten vele ziekten veroorzaakt die de nieuwe generatie treffen, met inbegrip van mentale geestelijke achterstand? Is het verplicht dat een man en vrouw die met elkaar willen huwen zichzelf te laten onderzoeken door een arts om te bepalen of ze kunnen trouwen of niet (vanwege mogelijke afwijkingen in het nageslacht)?”

Hij antwoordde:

“Er is geen twijfel dat het huwelijk tussen familieverwanten in oorsprong toegestaan is, en in onze profeet Mohammed is een grootse voorbeeld! Hij huwde zijn dochter met zijn neef ‘Ali, zij (Fatima) was dus de dochter van zijn neef en zijn familieverwanten van elkaar. Er is geen twijfel dat het toegestaan is dat familieverwanten onder elkaar huwen, en er is niemand (van geleerden) die zegt dat dit ontoelaatbaar is. Gevallen waarin een misvormd kind geboren wordt zijn, naar mijn mening, of specifieke of medische aangelegenheden, maar dat dit de basis is dat het huwelijk tussen verwanten wordt verboden is niet toelaatbaar.

De geleerden hebben een uitdrukking dicht bij dit onderwerp zit, ze zeggen: “het huwelijk tussen familieverwanten is het langst durend, en een huwelijk tussen verre vreemden is het meest efficiënt.” Zo zeggen zij. Een huwelijk tussen familieverwanten is het langst durend, betekent dat de vrouw veel meer geduld heeft om het behoud van de goede familiebetrekking. Vanwege deze reden is deze vrouw meer geduldiger. En een huwelijk tussen verre vreemden is het meest efficiënt: dat betekent dat de vruchtbaarheidsgehalte dan hoger is.”

Ook: ‘Abdullah ibn ‘Oemar heeft bevolen om te huwen tussen buitenstaanders (geen familieleden). Dit betekent dat men diende te trouwen met een vrouw die geen familieverwant is.

Immers, er is geen enkele twijfel dat het toegestaan is te trouwen met een familieverwant. Maar als er sprake is van een speciaal geval en dat er een serieus risico is voor een bepaalde ziekte of aandoening of een bepaalde situatie waar men angst voor heeft (dat er in het gezin en een bepaalde genetische ziekte voorkomt), dan is dit een andere kwestie.

Er is geen twijfel dat de moderne wetenschap zaken bereikt die eerder generaties niet hebben bereikt. En als er zaken waargenomen worden die eventueel kunnen leiden tot wat wij eerder hebben genoemd, dan dient dit te voldoen aan bepaalde voorwaarde en criteria die niet-speculatief zijn. In dit geval is het geen bezwaar om hiervan uit te gaan.” Einde citaat.

Wat wij u adviseren is om te bidden tot Allah en Zijn hulp te vragen, en verder te gaan wat je graag wilt doen, en als er geen aanwijsbare redenen zijn voor de vrees van eerder genoemde zaken dan zijn ze het gefluister van Shaytaan. Als er in je familie geen gevallen bekend zijn waarin verschillende ziekten voorkomen vanwege het huwelijk tussen familieverwaten, er is geen reden om angst te hebben van de veronderstellingen die je noemt. Laat woorden als: “wat moet ik doen..?” “en als het nou wel zo is….? achterwege en vertrouw op Allah, en heb een goede vermoeden over Allah , zoals Allah zegt in een Qoedsie overlevering: Ik ben (voor Mijn dienaar) zoals hij denkt dat over Mij. Denkt hij goed over Mij dan ontvangt hij alleen het goede en denkt hij slecht over Mij dan ontvangt hij alleen het slechte.4

 

Ten slotte: wij zullen voor jou deze Fatwaa noemen:

De geleerden van het permanent comité voor het uitvaardigen van Fataawa hebben het volgende gezegd:

“Er zijn geen authentieke overleveringen die het huwelijk tussen familieverwanten ontraden. Handicap is met de Wil van Allah en Zijn voorbeschikking, en worden niet veroorzaakt door het huwelijk tussen familieverwanten. Dit is meer een gerucht. Het is niet toegestaan om zwangerschap te mijden uit angst dat het kind een mongool zal zijn, maar het is verplicht om te vertrouwen op Allah en een goede vermoeden hebben over Hem.” Einde citaat.5

En Allah weet het beste

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem behouden- Vraagnummer: 139517.

1 Soerat al-Ahzaab (33) aayah 50.

2 Het syndroom van Down of downsyndroom is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking, typerende uitwendige kenmerken en bepaalde medische problemen. Vroeger werd in de wetenschap wel gesproken van mongoloide idiotie of mongolisme, tegenwoordig is het officiële gebruik van deze term verdwenen. (www.wikipedia.org).

3 Zoals in de uitspraak van Allah : O profeet, voorwaar. Wij hebben jou jouw echtgenotes die jij hun bruidschat hebt gegeven toegestaan, en de slavinnen waar jij over beschikt van wat Allah voor jou heeft aangewezen; en de dochters van jouw oom en de dochters van jouw tantes van vaderszijde; en de dochters van jouw oom van moederszijde en de dochters van jouw tantes van moederszijde.” (Soerat al-Ahzaab (33) aayah 50).

4 Overgeleverd door at-Tabbaraanie in al-Awasat (7951) en Sahieh gekwalificeerd door Sheikh al-Baanie in as-Sahiehah (1663).

5 Fataawa van het permanent comité (18/14).

tv

Het kijken naar ongesluierde vrouwen op tv

Is het toegestaan om naar politieke of ander tv-programma’s (zoals nieuws) te kijken waarin de presentactrices ongesluierde en opgemaakte vrouwen zijn of gesluierde vrouwen?

Vraag:

Is het toegestaan voor een man om naar politieke of andere programma’s te kijken waarin de presentactrices onzedig gekleed zijn en als zij gesluierd zijn dan is hun sluier onderhevig aan een andere sluier…Of ook programma’s waarin onzedig geklede vrouwen aan deel nemen. Is het verder voor de geleerden op te treden in tv programma’s waarbij de interviewster een onzedig geklede vrouw is die de vragen aan de Sheikh stelt? Er zijn zelfs onzedelijk geklede en opgemaakte vrouwen die met degene zitten die de vragen die hij krijgt beantwoord.. hoe kijkt de islamitische wetgeving hier tegen aan?”

Antwoord:


Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Allah beval Zijn gelovige dienaren om hun ogen neer te slaan wat niet is toegestaan ​​voor hen om ernaar kijken van de ‘Awrah’1. Allah, de Verhevene, zegt: Zeg (O Mohammad) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven. En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is.” (Soerat an-Noer (24) aayah 31).

Ibn Kethier- moge Allah hem genadig zijn zei dit vers becommentariërend: “Dit is een gebod van Allah voor Zijn gelovige dienaren; zij dienen hun ogen neer te slaan te kijken naar wat verboden is voor hen. Zij dienen alleen maar te kijken naar datgene wat Allah legitiem heeft gemaakt, en hun ogen neer te slaan te kijken naar zaken die Allah verboden heeft verklaard. En als het oog onbedoeld iets ziet, dan dient het oog snel weggedraaid te worden en niet te kijken naar wat Allah verboden heeft verklaard.” Einde citaat uit ‘Tefseer ibn Kethier’ (6 /41).


Ten tweede:

Wat belangrijk is te weten in deze zaak zijn de grenzen van de ‘Awrah’. Imaam al-Qurtubi- moge Allah hem genadig zijn- zei:
“Moslims zijn het met elkaar unaniem over eens dat de voor- en achterkant (edele delen en bil) van zowel de man en de vrouw behoren tot de ‘Awrah’ en dat het gehele lichaam van de vrouw ‘Awrah’ is behalve haar gezicht en haar handen waarover de geleerden verschillende meningen over hebben.” Einde citaat uit ‘Tefseer al-Qurtubi’ (12/237). Zie ook: ‘Bidaayat al-Moedjdahit wa nihaayat al-Moeqtasid’ van Ibn Rushd (1/99) .
Zie ook het antwoord op vraag nummer (121171), en nummer (12371).

 

Ten derde:

Uit het voorgaande is duidelijk dat de ‘Awrah’ van de vrouw voor de man haar gehele lichaam is, met uitzondering van het gezicht en handen waarover de geleerden verschillende meningen hebben. Het is bevestigd in Sah’ih Moeslim (338) via Aboe Sa’eed al-Khoedrie- moge Allah tevreden met hem zijn- dat de boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd : “Het is de man niet toegestaan te kijken naar de ‘Awrah van de man, eveneens is het de vrouw niet toegestaan te kijken naar de ‘Awrah van de vrouw.”

Imaam an-Nawawi- moge Allah hem genadig zijn- zei in zijn uitleg van Sah’ih Moeslim:

“De regelgevingen en oordelen wat betreft dit onderwerp is het verbod voor de man te kijken naar de ‘Awrah van een andere man, en voor de vrouw te kijken naar de ‘Awrah van een andere vrouw. Hierover zijn de geleerden het eens en is dit geen twistpunt.”

Er is ook eenstemmigheid en unanimiteit onder de geleerden dat het de man verboden is te kijken naar de ‘Awrah van de vrouw, en voor de vrouw te kijken naar de ‘Awrah van de man. Als de boodschapper van Allah (vzmh) wijst op het feit dat het voor de man verboden is te kijken naar de ‘Awrah van een andere man, dan is het kijken naar de ‘Awrah van een vrouw door een man nog nadrukkelijker in het verbod.”
Daarna zei hij moge Allah hem genadig zijn:
“Wat betreft het kijken naar de vrouw door de man: dit is verboden met betrekking tot haar gehele lichaam.” Einde citaat uit Sah’ih Moelim van imaam an-Nawawi.


Kort samengevat van het bovenstaande:


Het lichaam van de vrouw is ‘Awrah, hierover is eenstemmigheid en consensus van geleerden, behalve het gezicht en de handen waarover sprake is van verschillenden meningen. Derhalve is het de man niet toegestaan
​​om te kijken naar de ‘Awrah van de vrouwen, zelfs zonder verlangen, of met de veiligheid van Fitnah (verleiding) volgens de consensus van de geleerden die eerder is genoemd. Wat betreft het gezicht en de handen: over het kijken ernaar zonder verlangen zijn de meningen van geleerden verschillend. Maar de meest correcte mening is dat het kijken ernaar verboden is, behalve wanneer hiervoor noodzaak is, zoals het kijken naar de vrouw die ten huwelijk wordt gevraagd (al-Makhtoeba).

Als dit duidelijk is, en wat wij weten van de presentactrices op de televisie van hun duidelijke en moedwillig onthulling van hun ‘Awrah, en een bewuste en openlijke schaamteloze versiering van haar lichaam, dan is het oordeel volgens de basisprincipes van de islamitische wetgeving, en de bevestiging van de mensen van kennis het verbod te kijken naar deze overdreven opgemaakte presentactrices. Dit geldt ook voor hun deelname aan talkshows of andere

Zelfs als de kijker oppert dat het kijken vrij is van Fitnah of dat het niet gepaard gaat met begeerte, dan nog is dit verboden.

En Allah weet het beste.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem beschermen. Vraagnummer: 171678

1 Het gedeelte van het lichaam wat niet door vreemden gezien mag worden.