wallpaper-1447935

Cursus Koran dieper bestuderen en reflectie

De weledele Koran

De Koran is de laatste openbaring die Allah heeft geopenbaard aan de laatste Profeet Mohammad Muḥammad die in de zesde eeuw op het Arabisch schiereiland leefde. De engel Gabriel heeft met toestemming van Allah de Koran op het hart van de Profeet Mohammad doen neerdalen als een bevestiging van wat ervoor was, en als een leidraad en een blije getijden voor de gelovigen.  De heilige voortreffelijke  Koran bevat verhalen over profeten uit de oude tijd. Wettelijke ordeningen, en het is onnavolgbaar in taal en wetenschap. Dat wordt in het Arabisch ook wel i‘jāz al-qur’ān (het wonderbaarlijk karakter, onnavolgbaarheid van de Koran) genoemdt. De Koran is het boek dat is geopenbaard in duidelijke Arabisch taal. Om het boek te begrijpen moeten de verzen worden uitgelegd om de precieze betekenis te achterhalen. In het Arabisch heet dit tafsīr of ta’wīl. Taalkundig gezien betekent tafsīr verduidelijken of verklaren, hetgeen dat bedekt is ontsluieren. Oftewel het woord van Allah verklaren, verduidelijken. Je leert in deze cursus o.a. hoe de Koran is geopenbaard, hoe het is gecompileerd en verzameld, welke inzichten en wijsheden de Koran bevat, hoe de Koran  moet worden uitgelegd en nog veel meer. De Koran is geopenbaard om er over te reflecteren, dat heet tadabur.

Leerdoelen

Je leert in deze cursus o.a. 

 

 • Koran lezen
 • Tajwid regels
 • Inleiding Koranwetenschappen
 • Korte uitleg van de sura’s
 • Zelfreflectie aan de hand van de Koran

Methode van de Islam studie

De docent geeft les in de virtuele klas waarbij er veel interactie zal zijn met de studenten. De studenten krijgen teksten die ze moeten leren en uitleg daarover wordt gegeven door de docent

Het effect  van de lessen op gedrag

De Koran is geopenbaard om te overpeinzen en erover na te denken. Dat was het eerste middel van de Profeet Mohammad s.a.s om de moslims te reinigen en te onderwijzen. Je leert zelfreflectie aan de hand van de Koran

Studiemateriaal.

Er is een selectie gemaakt vanuit verschillende bronnen.

Duur en kosten van de cursus 

Duur 10 maanden, elke week 2 uur

Kosten: 25E per maand

 

 

islam_mecca_1600x900_wallpaper_1680x1050_knowledgehi.com

Cursus Islam

Islam cursus

Wat is de kern van islam? Wat is de kern van geloof? Het belangrijkste wat een moslim moet leren  alvorens hij een studie begint in de  islam, is Allah soebhanahoe wa ta’ala de Schepper. Ten tweede  De Profeet salla Allahoe ‘alaihie wassalam  zei immers: Leer je Heer kennen dan zul je jezelf leren kennen. In deze Islam studie leer je de drie belangrijkste onderdelen van de islam: het kennen van Allah. Ten derde het kennen van de islam.

Leerdoelen

Je leert in deze cursus o.a. 

 

 • Tawhid
 • Fiqh
 • Inleiding Koranwetenschappen
 • openbaring van Allah te herkennen
 • tekenen van Allah te herkennen
 • de Eigenschappen van Allah
 • Profeet Mohammad

Methode van de Islam studie

De lessen van de Islam studie zijn gebaseerd op de bronnen van de zuivere islam van ahl al-soena wa al-jama’a volgens het begrip van onze vroegere voorgangers zonder enige toevoegingen vanuit andere bronnen, ideologien, filosofieen of theorien. De lessen van de Islam studie zijn interactief en vragen van de leerlingen een actieve houding.

Het effect  van de lessen op gedrag

Wanneer men Allah beter leert kennen, zal hij meer ontzag krijgen voor zijn schepper. Meer respect voor zijn Schepper, beter zijn vormen van aanbidding doen. En zeker zal men zich ook gelukkiger voelen, blijer en men zal inshallah het welbehagen van Allah krijgen.

Studiemateriaal.

Er is een selectie gemaakt vanuit verschillende bronnen.

Duur en kosten van de cursus 

Duur 10 maanden, elke week drie uur

Kosten: 25E per maand

 

SeminarAqidageloofsleer

Seminar aqida

Seminar cursus aqida:  basis tawhid 

Wat is de kern van islam? Wat is de kern van geloof? Het belangrijkste wat een moslim moet leren  alvorens hij een studie begint in de  islam, is Allah soebhanahoe wa ta’ala de Schepper. Ten tweede  De Profeet salla Allahoe ‘alaihie wassalam  zei immers: Leer je Heer kennen dan zul je jezelf leren kennen. In deze Islam studie leer je de drie belangrijkste onderdelen van de islam: het kennen van Allah. Ten derde het kennen van de islam.

Leerdoelen

Je leert in deze cursus o.a. 

 • openbaring van Allah te herkennen
 • tekenen van Allah te herkennen
 • de Eigenschappen van Allah
 • Profeet Mohammad
 • Bewijzen van zijn Profeetschap
 • Een stukje biogriafie en eigenschappen van  zijn karakter
 • de vijf zuilen van de islam, de vijf zuilen van imaan

Methode van de Islam studie

De lessen van de Islam studie zijn gebaseerd op de bronnen van de zuivere islam van ahl al-soena wa al-jama’a volgens het begrip van onze vroegere voorgangers zonder enige toevoegingen vanuit andere bronnen, ideologien, filosofieen of theorien. De lessen van de Islam studie zijn interactief en vragen van de leerlingen een actieve houding.

Het effect  van de lessen op gedrag

Wanneer men Allah beter leert kennen, zal hij meer ontzag krijgen voor zijn schepper. Meer respect voor zijn Schepper, beter zijn vormen van aanbidding doen. En zeker zal men zich ook gelukkiger voelen, blijer en men zal inshallah het welbehagen van Allah krijgen.

Studiemateriaal.

Er is een selectie gemaakt vanuit verschillende bronnenl met als basis het boek sharh usul athalath van Shaykh al-Othaymeen (moge Allah hem genade geven)  waaruit de onderdelen en lesstof van de Islam studie op een eenvoudige manier zullen worden uitgelegd aan de cursisten.

Duur, kosten en plaats  van de cursus 

2 daagse seminar

Kosten: n.b.

Plaats: n.b.

 

hd-islamic-wallpapers-1024x768

Seminar sira

Sierrah an-Nabbawieyah

Hoe was de wereldsituatie voor de komst van de Profeet Mohammad s.a.s? En hoe is de situatie naderhand veranderd? En herhaalt de geschiedenis zich? Er is een gelijkenis tussen de situatie waarin de mensen nu leven en de situatie vòòr de komst van de islam? As je de situatie vòòr de komst van de islam vergelijkt met de situatie van nu zijn er veel overeenkomsten waar te nemen. Zoals wijdverspreide onrecht tussen landen en volkeren, onzedelijkheid zo erg dat mensen getroffen worden door verschrikkelijk dodelijke ziekten en rampen, alcohol die vrijelijk wordt gedronken en geschonken zonder schaamte en schuldgevoel en ga zo maar verder. De meest eervolle schepsel bij Allah, onze geliefde Profeet Mohammad s.a.s heeft daar met de hulp van Allah verandering in gebracht. Leer in deze cursus hoe hij dat deed.

 

 Leerdoelen

Alles wat overgeleverd is van het leven van de profeet r. Zijn uiterlijke kenmerken en zijn karakter, zo ook zijn veldslagen en zijn missies.

 • Het kennen van de levensloop Profeet Mohammad s.a.s
 • Het kennen van zijn verheven karaktereigenschappen
 • Door het kennen van de Profeet Mohammad zul je meer van hem houden
 • Je zal in staat zijn hem beter te volgen
 • Hierdoor zul je in staat zijn de liefde van Allah te ontvangen

 

Methode

Een tweedaagse intensieve bijeenkomst waarin stof van 3 tot 6 maanden wordt bestudeerd met de docent waarbij veel interactie is tussen de studenten en de docent

Het effect  van de lessen op gedrag

Allah zegt tegen ons dat als we van Allah houden om dan de Profeet te volgen, want dan zal Allah ook van ons houden. Je leert zijn gedrag over te nemen om gelukkig te worden in beide werelden

Studiemateriaal.

Er is een selectie gemaakt vanuit verschillende bronnen.

Duur en kosten van de cursus 

Tweedaagse seminar

Plaats en datum wordt nog bekend gemaakt