Islam studie: Cursus basis tawhid deel 1 A

Wat is de kern van islam? Wat is de kern van geloof? Het belangrijkste wat een moslim moet leren  alvorens hij een studie begint in de  islam, is Allah soebhanahoe wa ta’ala de Schepper. Ten tweede  De Profeet salla Allahoe ‘alaihie wassalam  zei immers: Leer je Heer kennen dan zul je jezelf leren kennen. In deze Islam studie leer je de drie belangrijkste onderdelen van de islam: het kennen van Allah. Ten derde het kennen van de islam.

Leerdoelen

Je leert in deze cursus o.a. 

  • openbaring van Allah te herkennen
  • tekenen van Allah te herkennen
  • de Eigenschappen van Allah
  • Profeet Mohammad
  • Bewijzen van zijn Profeetschap
  • Een stukje biogriafie en eigenschappen van  zijn karakter
  • de vijf zuilen van de islam, de vijf zuilen van imaan

Methode van de Islam studie

De lessen van de Islam studie zijn gebaseerd op de bronnen van de zuivere islam van ahl al-soena wa al-jama’a volgens het begrip van onze vroegere voorgangers zonder enige toevoegingen vanuit andere bronnen, ideologien, filosofieen of theorien. De lessen van de Islam studie zijn interactief en vragen van de leerlingen een actieve houding.

islam studie

Het effect  van de lessen op gedrag

Wanneer men Allah beter leert kennen, zal hij meer ontzag krijgen voor zijn schepper. Meer respect voor zijn Schepper, beter zijn vormen van aanbidding doen. En zeker zal men zich ook gelukkiger voelen, blijer en men zal inshallah het welbehagen van Allah krijgen.

Studiemateriaal.

Er is een selectie gemaakt vanuit verschillende bronnenl met als basis het boek sharh usul athalath van Shaykh al-Othaymeen (moge Allah hem genade geven)  waaruit de onderdelen en lesstof van de Islam studie op een eenvoudige manier zullen worden uitgelegd aan de cursisten.

Duur en kosten van de cursus 

10 weken elk week 2 uur= 20 uur

Kosten zijn 50 euro per persoon plus 15 euro studiemateriaal voor  de gehele Islam studie cursus.