huwelijk

Naam studie
Islamitisch huwelijk

Niveau                                                                                                                                                                                             HBO, Academisch

Toelatingseisen

studenten minimaal 18 jaar
Inhoud
Onder voorbehoud

 • Het geheim van de verliefdheid
 • Hoe liefde groeit
 • Hoe je je liefde kan controleren en beheersen
 • Waarom heeft liefde versiering nodig?
 • Hoe kun je Allah leren kennen?
 • De niveaus van schoonheid
 • Allahs liefde voor de mens
 • Menselijke liefde voor Allah en alles buiten Allah
 • De zoektocht naar barmhartigheid en tederheid.
 • Het belang en de voordelen van het huwelijk
 • Eigenschappen die in een echtgenoot gezocht dienen te worden
 • Het kiezen van een echtgeno(o)t(e)
 • De huwelijksaanvraag
 •  De bruischat
 • Voorwaarden en vereisten betreffende het huwelijkscontract
 • Gedragsregels betreffende het inwijden van het huwelijk, het vieren van de bruiloft en de walimah
 • De verplichtingen van een goede relatie
 • De verboden huwelijken
 • De rechten en plichten van de man jegens zijn vrouw
 •  De rechten en de plichten van de vrouw jegens haar man
 • Huwelijksproblemen en de oplossingen
 • Oplossingen voor de onthouding van de vrouw
 • Oplossingen voor de onthouding van de man

Doelstelling cursus
De cursus geeft de juiste kennis hoe men tot een geslaagd huwelijk kan komen en hoe
verder invulling moet worden gegeven aan het huwelijk zodat de partners in geluk met
elkaar kunnen leven.

Voor wie?
Voor degenen die in het islamitisch huwelijk willen treden en degenen die al gehuwd zijn.

P laats , tijd en docent
Plaats: nader te bepalen te Utrecht, Rotterdam
Tijd: (onder voorbehoud)  9.30 tot 13.30  op zondag om de twee weken. Start maart 2016

Aan te schaffen studiemateriaal
Studieboek: Het moslimgezin, auteur, J. Jibali en aanvullende literatuur

Duur studie
7 bijeenkomsten inclusief 1 examenbijeenkomst
Studiebelasting
Contacturen: 35
Thuisstudie: 35
Totaal SBU: 35 studiebelastinguren.
Verdeeld over 7 weken, bijeenkomsten om de 2 weken

Vrijstellingen
Er worden geen vrijstellingen verleend.
Examinering en kwalificatie
De opleiding wordt afgesloten met een instellingsexamen theorie.

 Meld je aan en ontvang vrijblijvend de studiegids