MuslimChildren

Vaardigheden in de islamitische opvoeding van kinderen.

Wanneer we de vaardigheden overpeinzen dan blijkt dat een vaardigheid het beste is. Dat is luisteren. Dit kind dat door Allah is geschapen wil gehoord worden. Als we goed kunnen luisteren dan zullen we goed kunnen praten met het kind en als we niet goed kunnen luisteren dan zullen we ze niet goed kunnen opvoeden. Het gehoor is een wonder.

Allah heeft de mens horende gemaakt. In slaap vallen gebeurt ook doordat we niets meer horen zoals in de Koran staat: We schermden hun oren af voor enkele jaren in de grot. (sura alkahf) Wanneer je iemand wakker wil maken dan moet je een hard geluid maken om hem/haar wakker te maken. Mischien wil je hem/haar wakkerschudden, maar daar reageerd hij/zij niet op. En als als er gas aanwezig in de slaapkamer dan stert de persoon zonder besef. Maar wanneer hij/zij iets hoort wordt hij/zij wakker.

Hoe behandelen leerkrachten de kinderen? Luisteren ze goed naar de kinderen? Niet te snel beantwoorden. We moeten de kinderen vragen of we goed naar ze luisteren. Ze zullen zeggen: nee. We moeten ze vragen: luisteren we goed naar jullie? Een kind wil gehoord worden en daarom zoekt een kind dat niet gehoord wordt door zijn ouders naar iemand die wel naar hem haar luistert. En dit is het begin van het mislukken van het leraarschap.

We hebben niveua’s in het luisteren. Het eerste niveua is samaa’ , dat is horen. Het tweede niveua is istima’. Als ik op de tafel klop dan hoor je het. Maar als iemand ineens opstaat en vraagt: is er wat op de tafel dan krijgen we een interactie. Dit is een stadium van luisteren, communicatie. Wanneer men onder de induk is dan komen we bij het stadium insaat. We hebben dus drie niveua’s samaa’, istimaa’en insaat. Zoals in de Koran staat: wanneer de Koran wordt voorgelezen luister er dan naar, kom onder de indruk mischien zullen jullie welslagen. Ik kan de Koran horen als een geluid. Maar als ik goed oplet dan pas ik   istimaa’ toe, maar als ik onder de indruk ben en wil dit praktiseren dan pas  insaat toe.
Nu is de vraag: op welk nivuea gebruiken we ons gehoor  met onze kinderen.

Luisteren is dus een zeer goede handleiding. Een kind komt bij de Profeet en hij luistert, een oude vrouw. Zelfs een kameel komt klagen bij de Profeet en de Profeet luisterde naar zijn klacht dat hij teveel moet dragen.
Wanneer er geluisterd word zal het verstand hiermee interactieveren en het hart. Het gehoor is drie keer sterker dan het gezichtvermogen.

a het luisteren komt de dialoog. Als ik goed luister dan kan ik goed met kinderen overleggen dan kan ik goed een gesprek aangaan. Waar zal ik met ze overleggen? Wanneer, en hoe en met wat? Wat ik belangrijk vind of wat zij belangrijk vinden.

Wat google niet kan geven is liefde. Als we dit niet geven zullen we de kinderen verliezen. Liefde is schaars en liefde komt van overleg, luisteren en aanraken.

Dan zal het kind veilighhe voelen en gaan praten met je. Na jarenlang liefde gegeven heeft hij toegegeven in een half uur van liefde. Sla hem niet als hij toegeeft. Luister naar hem en vraag waarom hij rookt.

Wat is de waarde van deze instruchties? We stempelen deze instructies in het geheugen van het kind. Wanneer het kind de zin heeft opgenomen en het kind is ver van huis dan zal hij/zij deze zin herinneren.
1 Het belangrijkste is het gebed. Stel je voor dat je kind elke dag hoort: het belangrijkste is het gebed. Na een jaar of twee als hij de adhan hoort komt bij hem op, het belangrijkste is het gebed.
2 Ik ben goed dankzij mijn nobel karakter. Bijvoorbeeld je bent met je kind in de auto en ineens wordt je geraakt door een andere auto. Wat doen we natuurlijk vervolgens? Boos worden. Zeg meteen tegen je kind: ik ben goed door mijn nobel karakter. Wanneer je kind dan na een tijdje ergens naar toe gaat bijvoorbeeld een plek waar wordt gedronken en hij/zij uitgenodigd wordt om mee te drinken zal hij/zij zeggen ze: ik ben goed door mijn nobel karakter. Het is een kleine zin die verband heeft met luisteren.
3 Voor de dames. Mijn schoonheid zit in mijn sluier. Ook als je dochter geen hoofddoek draagt, misschien ga je haar adviseren. Zeg constant mijn schoonheid gaat gepaard met mijn sluier. Kijk wat er gebeurd. Deze voorbeelden komen terug in het gebed. Elke dag horen we vijf keer per dag. Hay ala salaat, hay ala falah. Wat ga je doen, je geeft gehoor en gaat bidden omdat het zo hoort
4 We zijn geschapen voor de aanbidding van Allah. Dit een beetje moeilijk voor de jeugd van tegenwoordig. Maar als je vaak zegt: we zijn gemaakt voor aanbidding dan zal dit na een tijdje gekerft worden in het geheugen van het kind.

 

Als docent zoek je maatwerk, je begeleidt de leerling zodat je maatwerk kan leveren. Je moet kijken wat het beste past bij dit kind, als straffen niet werkt wat helpt dan zoek alternatievern

 

 

Belonen en straffen

straffen is soms onvermijdelijk om verkeerd gedrag af te leren. Realiseer je dat élke reactie van een opvoeder voor het kind een straf of een beloning is. Om zo min mogelijk te straffen, moeten ouders kritisch nadenken over de eisen die ze aan hun kinderen stellen. De basisprincipes:

beloon positief gedrag. Positief gedrag tegen de  spreek gedrags- of huisregels af en wees consequent.
slaan en schreeuwen tegen een kind is niet geliefd bij Allah, want allah heeft dit kind geeerd. Wa laqd karaman bani Adam. Dus je vernedert dan een mens dat Allah heeft geeerd, dan zal het kind ook niet leren om zich te verbeter. Het is de natuurlijk aanleg van een kind om aangeprezen te worden, want het kind wil dat de mensen hem/haar goed vinden. Complimenten geven en laten zien dat je van de kinderen houdt vooral op het moment dat ze goed werken zal de kinderen nog meer doen ontwikkelen. Als een kind constant gestraft wordt voor het slechte gedrag en nooit complimenten krijgt zal het kind gaan leiden aan een minderwaarderigheidscomplex. Echter is het wel mogelijk om een corrigerend tik te geven zoals in de hadith staat dat: leer jullie kids het gebed bij zeven jaar en sla ze op tiende jaar. Maar de bedoeling van deze tik is dat het kind inziet dat het gedrag van het kind niet goed is. Dat het inziet dat het gedrag afkeuringswaardig is.  Slaan heeft enkel een tijdelijk effect op een langere termijn zal het veel schade aanrichten

Het beste positieve gedrag dat je bij een kind kan leren is al-ikhlas. Toeweiding. Probeer altijd de kinderen ikhlas te leren. Waarom zit je hier op school? Waarom volg je deze les? Voor het welbehagen van Allah, voor de tevredenheid van Allah. Leer de kinderen dat ze moeten uitblinken op religeus gebied en ook op het wereldse gebied. Wanneer toewijding wordt aangp
Straf geven
• Eerst waarschuwen: geef aan waar de grens ligt. Maak eerst duidelijk dat een goed en slim kind niet zulke gedrag vertoont. Je kan aan de hand van een zonnetje en wolkje op het bord laten zien wanneer een  kind beloond wordt of gestraft.
• In verhouding: te lichte straf maakt geen indruk, een te zware straf maakt kind immuun en brengt het in verwarring. Te vaak straffen en hard straffen kan leiden tot nog slechter gedrag van het kind. Te streng zijn en niet laten zien dat je van de kinderen houdt is ook niet goed.  Omdat het kind dan denk dat je hem haat. Het kind voelt zich niet meer veilig bij de leeraar. Het kind wil niet naar de klas van deze leraar, want ze zijn dan bang voor de leraar. Als het kind hevig schrikt of bang is is het kind ook niet meer in staat om zuiver te denken, om zich te corrigeren. Dit kan weer leiden tot andere problemen zoals onverwacht plassen en op een latere duur zal het nog meer
• Op tijd: geef straf op het juiste moment (een vierjarige straf je direct, een ouder kind mag bijvoorbeeld ’s avonds geen tv kijken als hij ’s ochtends iets misdaan heeft)
• De straf moet verband houden met het foute gedrag
• Lichaamstaal: wat de ouder uitstraalt (gedrag) moet overeenkomen met de boodschap. (Zeg niet met een glimlach dat je kind iets niet meer moet doen)
• Realiseer je waarom je straft: uit onmacht, uit emotie of is het echt verdiend? Vooral bij pubers straffen ouders vaak uit angst om de greep op hun puber te verliezen. Beter kan je accepteren dat je niet alles (meer) in de hand hebt.

Wat is een effectieve straf? 
• Tekst en uitleg geven
• Standje geven: gedrag afkeuren
• Corrigeren: gedrag afkeuren en uitleggen hoe je het wel wilt zien
• Time out. Na de time-out is het over en wordt er niet meer over gesproken. Geef je kind de kans het gewenste gedrag te laten zien
• Iets niet geven, het kind weerhouden van een bepaalde leuke activiteit  (voorkomen is nog beter: zet de taart hoger, zodat ze er niet bij kunnen)

Wat werkt op welke leeftijd?
• tot 5 – 6 jaar: afkoelen op de gang; aantal minuten time out is gelijk aan leeftijd van je kind
• vanaf 5 jaar ontwikkelt het geweten zich: onthoudingsstraf (geen tv-kijken) of taak. Beter een hadith nemen en deze meerdere malen laten opschrijven, zo is de straf ook meteen leerzaam en
• vanaf 11 – 12 jaar: zelf laten meedenken over de straf

Wat kan je beter niet doen?
• Voor straf naar bed (dat moet een veilige, prettige plek blijven)
• Als je kind al oprecht spijt heeft, niet straffen (hij beseft al dat hij stout was)
• Slaan. Alle deskundigen zijn het erover eens: de tik moet echter een uiterste middel zijn. Het  levert namelijk  niet veel goeds op. Kinderen die regelmatig een tik krijgen, zijn agressiever. In het onderwijs is de tik taboe, in de huiselijke situatie geeft 60 procent van de ouders hun peuter weleens een corrigerende tik; 45 procent hun kleuter en 24 procent het 4 – 12 jarige kind.
• Veel straffen; dat maakt murw.
• Loze dreigementen.

 

Lees meer: http://www.tarbiya.nl/seminars/islamitische-pedagogie/