Studie islamitische psychologie (start Rotterdam /Utrecht 22-09-2017)

Wat wil ik in mijn leven? Waarom wil ik dat? Wat is waardevol voor mij? Wat geeft me voldoening? Waarom gebeuren de dingen zoals ze nu gebeuren? Dat zijn vragen van vele cursisten die al voor zijn gegaan bij Instituut Tarbiya. Het is daarom  niet alleen leren en kennis opdoen, maar ook ervaren en zelf reflecteren. Het is een studiewijze waarin veel interactie plaatsvindt. In deze studie krijgt men dieper inzicht in de psychische problemen, de oorzaken en de oplossingen hiervoor vanuit een islamitisch perspectief en nog veel meer… 

 Deel 1

De inhoud:

(onder voorbehoud, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden).

Module 1

Allah Schepper van de ziel 

Module 2

De ziel tussen twee verdragen

Module 3

  • Soenan tashri’ya De religieuze wetten 
  • Soenan alkawniya, De natuurwetten 

  • De plicht van de mens 

Module 4

Het lichaam en de ziel

Module 5

De ziel, de reiniging van de zielen 

Module 6: Zaterdag 10 december 2016

 

Emoties, etiketten en handelingswijze van de Profeet vrede zij met hem

Lestijden van 10.00 tot 14.30

 Meld u  zich aan om vrijblijvend de studiegids te ontvangen