De Koran is de laatste openbaring die Allah heeft geopenbaard aan de laatste Profeet Mohammad Muḥammad die in de zesde eeuw op het Arabisch schiereiland leefde. De engel Gabriel heeft met toestemming van Allah de Koran op het hart van de Profeet Mohammad doen neerdalen als een bevestiging van wat ervoor was, en als een leidraad en een blije getijden voor de gelovigen.  De heilige voortreffelijke  Koran bevat verhalen over profeten uit de oude tijd. Wettelijke ordeningen, en het is onnavolgbaar in taal en wetenschap. Dat wordt in het Arabisch ook wel i‘jāz al-qur’ān (het wonderbaarlijk karakter, onnavolgbaarheid van de Koran) genoemdt. De Koran is het boek dat is geopenbaard in duidelijke Arabisch taal. Om het boek te begrijpen moeten de verzen worden uitgelegd om de precieze betekenis te achterhalen. In het Arabisch heet dit tafsīr of ta’wīl. Taalkundig gezien betekent tafsīr verduidelijken of verklaren, hetgeen dat bedekt is ontsluieren. Oftewel het woord van Allah verklaren, verduidelijken. Je leert in deze cursus o.a. hoe de Koran is geopenbaard, hoe het is gecompileerd en verzameld, welke inzichten en wijsheden de Koran bevat, hoe de Koran  moet worden uitgelegd en nog veel meer.

Sylabus

Pdf studieteksten

Online video’s

Koran in het licht van de Korantafsir door J. El Mouridi

 

Lees meer: http://www.tarbiya.nl/diensten/curcussen/verdieping-islamitisch-rechtstromingen/module-1-koranwetenschappen/