Insituut Tarbiya wil niet alleen maar aan droge kennisoverdracht doen. We willen weer de passie voor de diepere betekenissen, wetenschappen  en wijsheden  van de Koran en soenna  op een eenvoudige manier presenteren aan de studenten. Teven willen we  ondersteuning bieden aan moslims met psychologische problemen. We hanteren daarom  als basis voor onze psychotherapie de Koran en de Soenna. Deze bronnen  bieden ons  de fundamentele kennis van de problemen op psychosociaal gebied. Daarnaast hanteren onze deskundigen hun opgedane kennis van de reguliere psychologie en een ontwikkelde behandelingsprotocol gebaseerd op de islamitische leer.  Allah zegt in de Koran: We openbaren in de Koran wat een genezing en een barmhartigheid is  voor de gelovigen. En het doet de onrechtplegers alleen maar  meer verliezen. (sura al-Isra’: 82)
En de Profeet Mohammad s.a.w.  zei: Allah heeft geen ziekte neer gezonden  of Hij heeft  het geneesmiddel ervoor ook neer gezonden. Dus voor alle problemen is een oplossing en voor alle ziektes is er een geneesmiddel. Het enigste wat we moeten doen is zoeken naar de oplossingen en het geneesmiddel.