In de hedendaagse samenleving staan veel ouders alleen omdat hun kinderen door bepaalde oorzaken niet meer voor hen kunnen zorgen. Dat kan komen door werk, een te druk leven maar ook kan de oorzaak zijn dat veel van deze jongeren niet weten hoe belangrijk het is in hun religie om voor de ouders te zorgen, goed voor ze te zijn en de famillibanden te onderhouden. In deze cursus leer je alles wat betreft vroomheid jegens de ouders, hun rechten jegens hun kinderen,  het onderhouden van de familiebanden en hun rechten jegens hun naasten.

 

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Vroomheid jegens ouders en het onderhouden van de familibanden
  • Het verbod op ongehoorzaamheid en het afbreken van de familibanden
  • De gunsten van vroomheid jegens ouders
  • Onze plichten jegens onze oudrs
  • Het onderhouden van familiebanden.
  • De ernst van het verbreken van de familiebanden
  • De gezegende effecten van het onderhouden van familiebanden
  • De beloning voor het onderhouden van de familiebanden

Methode

Deze seminar is gebasseerd op de bronnen van de zuivere islam, oftewel al-Kitab wa soenna volgens het begrip van onze vrome voorganges zonder enige innovatie. De lessen interactief en vragen van de leeling een actieve houding.

 

Het effect van de seminar op het gedrag

Door deze seminar zul je meer inzciht krijgen in het belang van vroomheid jegens de ouders, het onderhouden van familiebanden en naastenliefde. Hierdoor zal de student gemotiveerd raken om dit toe te passen in zijn leven waardoor er meer zegeningen in zijn leven komen, zorgproblemen van ouders opgelost kunnen worden  en kan bijdrage aan een betere sociale leefomgeving.

 

 

Studiemateriaal

Er is een selectie gemaatk vanuit verschillende bronnen met als basis Adab al-Mufrad van Imam al-Bukhari. Tevens krijgen de studenten studiemateriaal.

 

Duur van de seminar

4 uur

Lees meer: http://www.tarbiya.nl/seminars/ouders-en-familiebanden/