Studie islamitische psychologie deel 2 De behandeling van de Profeet Mohamed

Over de studie De behandeling van de Profeet Mohamed

 

Heeft de Profeet Mohammad salla Allahu ‘alaihi wassalam werkelijk antwoorden en oplossingen voor de hedendaagse problemen? Als de Profeet gezonden is door de Schepper van de mensen, dan moet zijn (be)handelwijze toch de beste zijn? Hoe komt het dan dat juist moslims vele problemen hebben? Hoe heeft de Profeet de beproefden en de zieken behandeld? Hoe heeft hij de zondaars begeleid? Welke instructies heeft hij gegeven en wat was zijn aanpak? Deze en nog andere vragen worden beantwoord in deze studie. De Profeet Mohammad is gezonden als een barmhartigheid naar de gehele mensheid zoals Allah zegt in de Koran: We hebben u enkel gezonden als een barmhartigheid naar de gehele mensheid. In Zijn behandeling van de mensen en de omgang met hen is een waar voorbeeld voor ons. Dit is voor eeuwig en dus is zijn (be)handelwijze voortdurend en niet beperkt aan een tijd of plaats. Daarom is het van belang om in deze tijden waarin verschillende soorten problemen zich verspreid hebben terug te grijpen naar zijn behandelwijze. De Profeet spreekt niet uit zichzelf maar uit openbaring. Hij werd daarom aangestuurd, geïnspireerd en soms ook gecorrigeerd door Allah de Verhevene in zijn behandeling. In deze studie leer je welke instructies de Profeet heeft gegeven aan bepaalde doelgroepen en individuen. Dat kunnen mensen zijn met een handicap, de getroffenen, de zieken, schuldenaars zondaars en andere zwakkeren in de samenleving. De studie is niet alleen een verrijking voor de hulpverlener maar ook een bijdrage aan jouw eigen ontwikkeling.
Doelstelling studie  Leer aan de hand van deze studie hoe je problemen kan oplossen en anderen kan helpen hun problemen op te lossen. In dit deel zal de cursist inzicht krijgen in hoe de Profeet Mohamed de mensen heeft behandeld, begeleid en geholpen. Een kans om zelf te ontwikkelen en anderen helpen te ontwikkelen.

 

top
Template Design ©tarbiya.nl  .All rights reserved.
X