Studieplan

Studieplan van Online lessen

 • Studenten uit Nederland en België  zullen deelnemen  door  te kijken en luisteren naar video en audio lezingen, en  het lezen van PDF-teksten
 •  Een keer in de vier weken moeten de studenten samenkomen in lescollege om vragen te stellen en nadere uitleg te krijgen en kennis te maken met          medestudenten.  Mannen zijn verplicht om te komen naar deze bijeenkomst. Vrouwen niet.
 • Studenten krijgen begeleiding van goed opgeleide docenten
 • Binnen het online studiegemeenschap, zullen studenten de middelen, ideeën uitwisselen te wisselen,  onderwerpen wekelijks onderwerpen, opdrachten      nleveren, en toetsen afnemen

 

Tijdschema

 • De cursussen duren 3 maanden. Elke termijn eindigt met een toets .
 • Het begindatum en tijd  en einde van de studieweek wordt nader bekend gemaakt.

 

 

Indeling studenten

 • De student en worden onderverdeeld in   klassen, met een maximum van 25 studenten die allen deelnemen aan dezelfde online cursus.
 •  Studenten worden uitgenodigd en geinformeerd over de studie.
 •  Studenten worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de verschillende forums door het plaatsen van vragen, het beantwoorden van vragen        geplaatst door andere studenten, of door commentaar te geven op de discussievragen uit de lezingen of opgenomen of live-lessen.

 

Het cursusmateriaal bestaat uit :

 •  Een  syllabus, bestaande uit de naam van de docent van de cursus en de details o.a. leerdoelen en tijdschema
 • Online boeken of pdf  teksten.  Deze kan men downloaden en/of afdrukken. De basistekst  van de  cursus zal worden aangeboden als downloadbare,          afdrukbare PDF-bestanden
 • Aanvullende studiemateriaal zal ook geleverd worden
 • Opgenomen video sessies (video en audio) .  Wij raden aan om  de video tenminste een keer te bekijken.

 

 

 

Studieplan van elke cursus

 

 • Elke cursus bestaat uit 15-20 Opgenomen Sessies en online live lesse
 •  Om de week  is er een online virtuele klas over de bestuurde stof, om uitleg te krijgen en een-op een vragen te stellen.
 • Voor de twee jarige opleiding zijn er de tawhid, fiqh en arabisch lessen. Video-en audio-opnames van deze zal beschikbaar zijn voor de studenten.
 • De student bestudeert de afzonderlijke modules en gaat dan over tot het maken van de toets aan het einde van de module na drie maanden.

Lees meer: http://www.tarbiya.nl/over-ons/studieplan/