Inhoud

Kennis is binnen de islam een belangrijke drijfveer voor geloof. Islam is gebaseerd op kennis. Middels de openbaring van de Koran aan de Profeet Mohammad salla Allahoe ‘alaihie wassalam en de inspiratie van Allah kreeg de Profeet Mohammad salla Allahoe ‘alaihi wassalam de relevante kennis tot zijn beschikking waaronder kennis van de opvoeding. Dat is ook een tekens van het Profeet zoals al-Qadi I’aad zegt in zijn boek al-Shifa’: de Profeet Mohammad salla Allahoe ‘alaihi wassalam kreeg de kennis van de eersten en de laatsten onder de mensheid. De studies van Instituut Tarbiya worden in losse modules gegeven. Echter om een certificaat te behalen dan moet je een volledig pakket van een studiejaar. Het lijkt intensief maar als je iets wilt bereiken moet je er ook wat moeite voor doen.

Islamstudie deel 1

Deze studie bestaat uit de volgende vakken:
Tawhid: de drie geloofsprincipes en de geloofsfundamanten
Fiqh: boek van de Tahara en salaat, zakaat (reinheid, gebed en zakaat)
Islamitisch waarden : veertig al-Nawawi
Koranwetenschappen: Inleiding en het wonder van de Koran

Islamstudie deel 2:

Tawhdi: Verdieping 1 en 2 Tawhid
Fiqh: vasten, hadj en huwelijksrecht
Islamitisch waarden: Sira en karaktereigenschappen van de Profeet salla Allahoe alaihie wassalam
Koranwetenschappen: Tafsir sura al-Fatiha en tafsir kleine sura’s

Leerdoelen
Hoe werd deze kennis dan in praktijk gebrachte en wat heeft deze kennis verder te maken met opvoeding? En wat zijn de verhoudingen van macht, opvoeding en kennis binnen de islam. In deze cursus zul je leren hoe door de eeuwen heen de kennis werd omgezet in de praktijk en hoe de opvoedkundige kennis zich profileerde. Tevens zul je leren wat er onder opvoeden wordt verstaan en wat de verhoudingen daarmee zijn met macht. Daarnaast leert u hoe inzicht en wijsheid tot stand komen en de vruchten die het afwerpt.

‘Maar wees opvoedkundige leraren door datgene wat jullie lazen en bestudeerden’ (Koran: al-Imran:79)

Lees meer: http://www.tarbiya.nl/diensten/