Methode

De lessen zijn gebaseerd op de bronnen van de zuivere islam van ahl al-soena wa al-jama’a volgens het begrip van onze vroegere voorgangers zonder enige toevoegingen vanuit andere bronnen, ideologien, filosofieen of theorien. De lessen zijn interactief en vragen van de leerlingen een actieve houding.

Het effect  van de lessen op gedrag

Wanneer men Allah beter leert kennen, zal hij meer ontzag krijgen voor zijn schepper. Meer respect voor zijn Schepper, beter zijn vormen van aanbidding doen. En zeker zal men zich ook gelukkiger voelen, blijer en men zal inshallah het welbehagen van Allah krijgen.

 

Studiemateriaal.

 

Er is een selectie gemaakt vanuit verschillende bronnenl met als basis het boek sharh usul athalath van Shaykh al-Othaymeen (moge Allah hem genade geven)  waaruit de onderdelen en lesstof op een eenvoudige manier zullen worden uitgelegd aan de cursisten.

Leerdoelen
Je leert in deze cursus het oordeel over:
 • al-Ihsaan
 • Aanbidding
 • Categorien van liefde
 • vrees
 • hoop
 • vertrouwen
 • de smeekbede
 • de soorten gebeden roeqa
 • amuletten
 • al-Tabaroek, zegeningen vragen
 • tawasoelm, bemiddeling vragen
 • ashafa’a, voorspraak
 • tovenarij
 • waarzeggerij
 • helderziendheid
 • astrologie
 • al-istisqa aan de hand van sterren
 • al-ihsaan, goed doen
 • al-riya, showen en opscheppen

Lees meer: http://www.tarbiya.nl/diensten/curcussen/basis-tawhid-allah-soebhanahoe-wa-tala/module-3-uitleg-boek-van-tawhid-/