IN deze cursus zul je verdiepen in de belangrijkste boodschap van alle Profeten: tawhid. Je inzicht krijgen in de niveuas van tahwid, dus de Schepping, de Bezitter en de Bestuurder van alles wat bestaat. Je zult tevens inzicht krijgen in welke positie de uitdrukking: Er is geen Allah naast Allah heeft in het leven de moslim en wat het kan betekenen voor je leven en in het hiernamaals. Je zult tevens leren wat deze uitdrukking beschadigd zoals shirk en opschepperij.

 

Leerdoelen

 • De verschillende categorieën van Tawhied
 • Het belang en de verhevenheid van Tawhied
 • De ware betekenis van Laa ilaaha ill-Allah
 • De voorwaarden van Laa ilaaha ill-Allah
 • Mohammed vrede zij met hem is de Boodschapper van Allah
 • Shirk
 • De verschillende vormen van grote Shirk
 • Voorbeelden van grote en kleine Shirk
 • Het gevaar van Shirk en de bestraffing ervan
 • De zaken die de Islam verbreken
 • Het niet geloven in at-Taaghoet
 • Koefr (ongelooff)
 • Nifaaq (Hypocrisie)

 

Studiemateriaal.

 

Er is een selectie gemaakt vanuit verschillende bronnenl met als basis het boek uitleg van Kitab al-Tawhid van Shaykh al-Othaymeen (moge Allah hem genade geven)  waaruit de onderdelen en lesstof op een eenvoudige manier zullen worden uitgelegd aan de cursisten.

 

Methode

De lessen zijn gebaseerd op de bronnen van de zuivere islam van ahl al-soena wa al-jama’a volgens het begrip van onze vroegere voorgangers zonder enige toevoegingen vanuit andere bronnen, ideologien, filosofieen of theorien. De lessen zijn interactief en vragen van de leerlingen een actieve houding.

 

Het effect  van de lessen op gedrag

Wanneer men Allah beter leert kennen, zal hij meer ontzag krijgen voor zijn schepper. Meer respect voor zijn Schepper, beter zijn vormen van aanbidding doen. En zeker zal men zich ook gelukkiger voelen, blijer en men zal inshallah het welbehagen van Allah krijgen.

Lees meer: http://www.tarbiya.nl/diensten/curcussen/basis-tawhid-allah-soebhanahoe-wa-tala/module-2-de-vier-geloofsfundamenten-/