Tarbiya Betekent groei, ontwikkeling en opvoeding. De deskundigen van Tarbiya zijn gespecialiseerd in de islamitische wetenschappen en psychologie en  bieden islamitische cursussen aan. De specialisatie en nadruk wordt gelegd op de geloofsleer, aqida.  Het doel van de cursussen is om meer te leren over Allah Soebhanahoe wa ta’ala, over Zijn mooie namen en eigenschappen, over Zijn mogelijkheden en machten gebasseerd op al-kitab wa soenna volgens het begrip van onze vroegere voorgangers. Dit zal het geloof doen groeien, sterker maken en ontwikkelen en het hart zuiveren. De Profeet salla Allahoe ‘alaihie wassalam zei: Als Allah het goed heeft met iemand dan  zal hij hem onderrichten in het geloof.
Na  jaren les gegeven te hebben  zijn we erachter gekomen dat er een grote behoefte is bij jongere studenten  aan gestructuurde lessen in de islam die doelmatig een climax berijken waarbij meer verdieping wordt gezocht op spiritueel gebied. We zagen een tendens bij jongeren dat ze graag hun geloof willen praktiseren, dit graag willen vertonen  maar dat de warme gevoelsmatige, spirituele kant van religie, gedrag en omgang te weinig naar voren komt en soms bijna niet leeft onder deze jongeren terwijl dat de kern van het religeus leven is. Om weer leven te blazen in de religueze beleving en wat  o.a. ook als doel heeft om de sociale omgang met liefde te verrijken is daarom Instituut  Tarbiya opgericht. Hier wordt met passie les gegeven om de student de kans te geven zich te verrijken op gebied van islamitische  kennis  en wijsheid.  Het instituut biedt de student de kans om zich nog meer te verdiepen in de islamitische wetenschappen aan de Islamic West University te Marokko.