Werkwijze

Bij Instituut Tarbiya krijg je eerst een basiscursus in de geloofsleer. Vervolgens kun je zelf kiezen of je verdieping wilt op dit vakgebied of voor een ander vak kiest waar je interesse naar toe gaat. Twee basiscursussen zijn wel verplicht voor studenten die nog niet over deze kennis beschikken; dat zijn de basisstudies tawhid en fiqh. Deze vakken bevatten namelijk de verplichte kennis voor elke moslim. De twee hoofdstudies islam bestaan uit onderdelen van  tawhid, fiqh, Koranwetenschappen en akhlaq ( islamitsche waarden). Deze staan aangegeven met een D.1 of D.2.  Deze studiemodulen duren twee tot drie maanden. Telkens wanneer je een studiemodule hebt afgesloten kun je kiezen voor een verdieping op dat vakgebied. Het is ook mogelijk over te stappen van een bepaald vakgebied naar een ander vakgebied, naar gelang jouw interesses. Dus je begint altijd met de verplichte basis en vervolgens mag je zelf kiezen voor een specialisatie.
Deze methode is wetenschappelijk verantwoord en het is de juiste methode hoe kennis moet worden opgedaan. Allah zegt namelijk: En wees rabanieen…(sura Al Imran: 79) Imam al-Bukhari zegt over rabanieen: leraren die les geven  in de kleine (basis) kennis alvorens de  grote kennis (specialisatie)
Zo zul je ook in staat  zijn om een hoog niveau van kennis te bereiken. De voertaal is Nederlands waarbij ook in het Arabische de aya’s uit de Koran en da hadith worden voorgelezen. We raden de studenten aan om Arabisch te leren  zodat ze echt nog meer kunnen verdiepen en zichzefl nog meer kunnen verreiken met de zeeen van Allahs kennis.
 De studies van Instituut Tarbiya worden in losse modules gegeven welke allemaal  Deel 1 en of Deel 2 vormen. U bent niet verplicht om het hele pakket te volgen,  echter om een certificaat te behalen dan moet je  wel het volledige pakket Deel 1 of Deel 2  volgen. Het lijkt intensief maar als je iets wilt bereiken moet je er ook wat moeite voor doen.

Islamstudie deel 1:

Deze studie bestaat uit de volgende vakken:

  • Tawhid: de drie geloofsprincipes en de geloofsfundamanten
  • Fiqh: boek van de Tahara en salaat, zakaat (reinheid, gebed en zakaat)
  • Islamitisch waarden : veertig al-Nawawi
  • Koranwetenschappen: Inleiding en het wonder van de Koran

Islamstudie deel 2:

  • Tawhid: Verdieping 1 en 2 Tawhid
  • Fiqh:  vasten, hadj en huwelijksrecht
  • Islamitisch waarden: Sira en karaktereigenschappen van de Profeet salla Allahoe alaihie wassalam
  • Koranwetenschappen: Tafsir sura al-Fatiha en tafsir kleine sura’s