“Wie zichzelf kent, kent zijn Heer”

Samenvatting

Het westerse mensbeeld is een seculier mensbeeld. Een mensbeeld dat de ziel en de geest niet eens erkent en ook niet gelooft in een God. Islamitische psychologie heeft een basis die de moslims meer dient en nuttiger is voor de moslims. Islamitische psychologie is gebaseerd op de islamitische geloofsovertuiging en wordt gekaderd met de islamitische wetten. Het is gebaseerd op het geloof in Allah. De basis van de islamitische psychologische hulpverlening gaat terug naar een toegewijde houding jegens Allah. Derhalve is al-Ichlaas (toewijding voor Allah) niet alleen een vereiste en noodzakelijk in de begeleiding en hulpverlening maar bij alles wat Allah heeft voorgeschreven aan daden en uitspraken. Daarom is het belangrijkste onderdeel in de islamitische psychologie het kennen van Allah. Want Allah is de Enige (Heer). Hij heeft de ziel geschapen en geleid in de zielenwereld middels het eerste verdrag en in de materiële wereld middels het tweede verdrag. In de zielenwereld heeft Allah mensen geschapen met de zuivere al-fitrah. Dat is de ingeschapen natuur van de zuivere overtuiging, geloof en totale afhankelijkheid van Allah. In het tweede verdrag heeft Allah via de profeten de mensen bericht dat de sjaitaan de grootste vijand van de mens is. Allah heeft bericht hoe de mens zich kan beschermen tegen deze vijand. Een islamitische psycholoog is dan ook bezig met het helpen van de cliënten om deze vijand te overwinnen. Dat kan echter alleen als hij een goede kennis heeft van wat de wetten van Allah. Er zijn namelijk schadelijke elementen in de zichtbare en de onzichtbare wereld, verboden en geboden, aangeraden, afgeraden zaken en prioriteiten.
De psychologisch begeleider moet hiervan kennis hebben om tot juiste adviezen en hulpverlening te komen. Voor een psychologisch begeleider is het ook van belang om te weten hoe de natuurwetten die Allah heeft ingesteld opgebouwd zijn. Natuurwetten zijn de wetten van Allah die Hij heeft ingeschapen in de mens en de natuur welke bewerkstelligt worden en vorm krijgen door oorzaak en gevolg van de daden van de mensen. Tevens moet de psycholoog goed weten hoe het lichaam en de ziel werkt en hoe ze met elkaar zijn verbonden. Want hij/zij moet weten hoe men zijn ziel kan reinigen. En veel mensen zoeken vaak hulp voor hun probleem en vergeten daarbij dat ze beproeft worden. Het is dan ook verplicht voor de psycholoog om de cliënt te doen inzien dat hij/zij beproeft wordt. De smeekbede is hierbij een goed middel. Maar ook het kennen van de wijze waarop de Profeet deze mensen heeft behandeld is een plicht en noodzakelijk om een goede islamitische psychologische begeleiding te geven.

Bestel het boek hier: Boek bestellen

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *